77% przedsiębiorstw w ciągu ostatnich dwóch lat padło ofiarą nieuczciwych pracowników – wynika z badań towarzystwa ubezpieczeń Euler Hermes.

W ostatnich dwóch latach jedynie 23% przedsiębiorców nie spotkało się z przypadkami nadużyć dokonanych przez pracowników. Euler Hermes przeprowadził badanie we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Wynika z niego, że prawie 80% przedsiębiorstw odnotowało stratę spowodowaną przez nieuczciwych pracowników mniejszą niż 50 tys. zł, a 15% firm zanotowało stratę od 50 tys. do 100 tys. złotych. Największą plagą w przedsiębiorstwach są kradzieże (43%), przywłaszczenia (23%) oraz oszustwa, na które wskazało 16% ankietowanych. Do innych rodzajów nadużyć, stanowiących 5% ogółu, najczęściej zaliczano wyłudzenie towaru, oświadczenia nieprawdy oraz nadmierne wydatki. 5% to kradzież danych osobowych, a 3% – fałszerstwa. Badanie wykazuje, że najczęstszym sprawcą nadużyć (39%) jest pracownik działu zakupów i zaopatrzenia. Nadużycia można też spotkać w działach sprzedaży (29%). Wśród innych działów najczęściej wymienia się m.in. pracowników produkcji, którzy marnują lub kradną surowce oraz dział magazynowy. W ramach walki z nadużyciami polskie firmy stawiają na systemy ochrony i monitoringu (21%), natomiast tylko 9% przedsiębiorstw inwestuje w edukację i szkolenia pracowników. 4% badanych firm umożliwia pracownikom przekazanie anonimowej informacji na temat nadużyć dokonywanych przez współpracowników.

Źródło: wnp.pl/PAP, 17 lutego 2011 r.