U pracodawcy z ramach ZFŚS część środków pieniężnych funduszu przeznacza się na wypłatę zapomóg....
Iwona Sierpowska
28.09.2010

Warto powalczyć o zasiłek

Ubezpieczenia społeczne HR
28.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Celem zapewnienia właściwych wymogw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych...
Jerzy Wroński
27.09.2010
BHP
W zakładzie pracy wykorzystujemy zbiorniki magazynowe o pojemności 3000 i 1000 m3, w których...
Krzysztof Zamajtys
27.09.2010
BHP
Od przyszłego roku zyskamy dodatkowy, trzynasty świąteczny dzień w roku. Wolny od pracy będzie 6...
Agnieszka Rosa
27.09.2010
Jakiekolwiek wysiłki podejmowane przez przedsiębiorstwo w zakresie CSR-u na zewnątrz będą skazane...
Witold Worach
24.09.2010
HR
Czy dojście do stanowiska pracy po drabinie stałej z szyną z urządzeniem samohamownym (pracownik...
Łukasz Wawszczak
23.09.2010
BHP
Proces rekrutacji powinien przebiegać szybko i efektywnie. W rzeczywistości jednak często się...
Jakub Szczerbuk
23.09.2010
HR
Wiele produktw czy to produkowanych przez przedsiębiorcw, czy to wprowadzanych przez nich w inny...
Adam Bartosiewicz
22.09.2010
BHP
Pracodawcy, ktrzy skorzystali z dobrodziejstw tzw. ustawy antykryzysowej i zastosowali w swoich...
Agnieszka Rosa
22.09.2010
HR
Zgodnie z art. 1041 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z...
Inny
22.09.2010
BHP
Pojęcie optymalnej temperatury w środowisku pracy oznacza takie warunki termiczne, ktre stwarzają...
Marek Krzyżan
22.09.2010
BHP
Czy można stwierdzić, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika...
Maciej Ambroziewicz
21.09.2010
BHP
Firma polska wysyła pracownika do firmy w Niemczech na zasadzie oddelegowania poprzez zmianę...
Radosław Kowalski
21.09.2010
Obliczenie emerytury osobom, ktrych kariera zawodowa przebiegała w dwch państwach nie jest łatwe....
Agnieszka Rosa
20.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24...
20.09.2010
BHP