W kwietniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5514,5 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca praktycznie nie zmieniło się. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zatrudnienie wzrosło o 0,7 proc. Zdaniem dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan zmiany wskaźnika są zbliżone do tych z dwóch ostatnich lat i dlatego nieco rozczarowują. Rynek spodziewał się większego wzrostu zatrudnienia, biorąc pod uwagę wyjątkowe dane o zmniejszającym się bezrobociu rejestrowanym oraz wysokie poziomy subwskaźnika zatrudnienia w indeksie PMI.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wyniosło 3976,80 zł. Zmalało ono o 1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, co nie jest zjawiskiem niezwykłym. W poprzednich latach wynagrodzenia w kwietniu były zazwyczaj niższe od marcowych mniej więcej w przedziale 1-2 proc. W stosunku do ubiegłego roku wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. i choć jest to przyspieszenie w stosunku do poprzedniego roku, to podobnie jak w przypadku poziomu zatrudnienia nieco rozczarowuje.