Ze względu na liczne sygnały o naruszaniu praw osób świadczących pracę tymczasowa Państwowa Inspekcja Pracy we wszystkich swoich okręgach prowadziła w ubiegłym roku kontrole agencji zatrudnienia oraz tzw. pracodawców użytkowników (firmy, na rzecz których świadczą pracę osoby kierowane przez agencje). W sumie sprawdzono 163 agencje i 186 przedsiębiorstw korzystających z ich usług.
Nieprawidłowe kontrakty
Z danych PIP wynika, że w kontrolowanych firmach aż 40 proc. pracowników tymczasowych świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy sprawdzili, czy podpisany kontrakt był uzasadniony charakterem zadań oraz sposobem ich realizacji. Okazało się, że co czwarta ze sprawdzanych umów była zawarta nieprawidłowo. W ocenie PIP nadużywają zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym i tym samym pozbawiają osób zainteresowanych pracą zabezpieczenia, które dają im przepisy prawa pracy.
Dane uzyskane przez inspekcję pokazują, że w stosunku do osób mających tymczasowe zatrudnienie naruszane są także przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Tego typu przypadki wykazano w co czwartej kontrolowanej agencji.
(...)