Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, której zadania polegają na określaniu stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, organizowaniu i nadzorowaniu działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych.
Jak podkresla PKN w okolicznościowym komunikacie, Polskie Normy to wiarygodny i merytorycznie doceniany dokument opisujący najbardziej zaawansowany, możliwy do osiągnięcia w danym czasie poziom wiedzy w zakresie badań i technologii.

Więcej na ten ten temat: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/polski-komitet-normalizacyjny-obchodzi-90-lecie,56126.html