To był początek normalizacji na szczeblu krajowym. Wtedy najważniejszym zadaniem organizacji było ustalenie i ujednolicenie wymagań na materiały i wyroby, szczególnie dla potrzeb zamówień rządowych.
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, której zadania polegają na określaniu stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, organizowaniu i nadzorowaniu działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych.
Jak podkresla PKN w okolicznościowym komunikacie, Polskie Normy to wiarygodny i merytorycznie doceniany dokument opisujący najbardziej zaawansowany, możliwy do osiągnięcia w danym czasie poziom wiedzy w zakresie badań i technologii.
- Stosowanie się do wskazań Polskich Norm przyczynia się do ochrony życia, zdrowia, środowiska; dzięki tym dokumentom możliwe jest usuwanie barier technicznych w handlu, a także ułatwione jest porozumiewanie się w języku technicznym przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli. Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej, jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług. Od 90 lat Polski Komitet Normalizacyjny niezmiennie i wytrwale prowadzi działalność na rzecz polskiej gospodarki na przekór burzom dziejowym oraz licznym niepokojom społeczno-gospodarczym, których nie szczędziła historia - czytamy w dokumencie.

Więcej informacji: http://www.pkn.pl