Kilka lat temu spółdzielnia inwalidów w Szczecinie zalegała z płaceniem danin na rzecz ZUS. Z tego powodu organ rentowy wydał decyzję nakazującą zapłacenie należności wraz z karnymi odsetkami. Okazało się, że spółdzielnia nie posiadała majątku wystarczającego, aby pokryć te zaległości. ZUS więc uznał, że w tej sytuacji składki z własnej kieszeni powinni zapłacić członkowie zarządu.
(...)
Zainteresowani odwołali się do sądu I instancji. Sędziowie jednak uznali, że skarżący muszą ponieść odpowiedzialność. Wskazali, że w spółkach kapitałowych członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za długi, jeżeli egzekucja z majątku firmy okazała się bezskuteczna.
(...)
Zainteresowani odwołali się do sądu apelacyjnego, który powtórzył argumenty sądu I instancji. Tym samym skarżący zostali zobowiązani do poniesienia odpowiedzialność za dług wobec ZUS. Sprawa w wyniku kasacji trafiła do Sądu Najwyższego. SN po zbadaniu zagadnienia uchylił zaskarżony wyrok i przesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędziowie zwrócili uwagę, że w przypadku spółdzielni obowiązuje inna procedura niż w spółkach kapitałowych.
(...)
– Zarząd nie może zgłaszać wniosków o upadłość bez zgody walnego zgromadzenia – tłumaczył sędzia Roman Kuczyński.
Tym samym ZUS nie może domagać się od członków zarządu zapłacenia zaległości
Wyrok SN z 15 maja 2014 r. sygn. akt III UK 156/13.
(...)