Komentarz omawia zasady ochrony trwałości stosunku pracy kobiety w ciąży i w okresie urlopu...
19.09.2007
HR
Pracownik ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP w styczniu br. W lutym podjął pracę na...
Paweł Ziółkowski
19.09.2007
7 września 2007 r....
12.09.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
7 września 2007 r....
12.09.2007
HR
Paweł Ziółkowski
12.09.2007
05.09.2007
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz omawia zagadnienia związane z uprawnieniem pracownika do urlopu wychowawczego....
Magdalena Stojek-Siwińska
05.09.2007
HR
Komentarz wymienia zasady odnoszące się do tworzenia i wdrażania regulaminw pracy,omawia artykuły...
Jarosław Marciniak
29.08.2007
HR

Odprawy emerytalno-rentowe

Ubezpieczenia społeczne HR
Spośrd wielu świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy jednym z ważniejszych jest...
Michał Culepa
22.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HR Artykuł to obszerny materiał...
Jacek Jędrzejczak
15.08.2007
HR
15.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR