Badanie jest dostępne na stronie http://stazeipraktyki.pl/badanie.

Krótkie pytania opracowane na potrzeby badania dotyczą m.in. obowiązkowych staży i praktyk na studiach, wyznaczników dobrych programów staży i praktyk, czy liczby praktykantów i stażystów rekrutowanych przez firmy. Badanie ma na celu zaprezentowanie pracodawcom oczekiwań młodych ludzi względem staży oraz oceny tych, które już odbyli. - Każdy głos studenta jest dla nas bardzo istotny, ponieważ pozwala spojrzeć na zagadnienie staży i praktyk od strony młodego człowieka – poznać jego opinię, sugestie i spostrzeżenia. Poza tym, wyniki badania pomogą nam w zaplanowaniu kolejnych działań na rzecz upowszechniania wysokich standardów realizacji staży i praktyk w Polsce – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, które opracowało Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk – zbiór norm określających sposób realizacji wysokich jakościowo programów staży i praktyk.

Badanie jest anonimowe i trwa do końca czerwca br. Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie http://stazeipraktyki.pl/badanie w zakładce kampania oraz na portalu Facebook.

Organizatorem kampanii społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” jest Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Mecenasami kampanii są: Nestlé, Orange, PZU oraz Siemens. Partnerem merytorycznym kampanii są Wyższe Szkoły Bankowe, z kolei Partnerem Technologicznym – eRecruiter. Szczegóły na temat kampanii dostępne są na stronie stazeipraktyki.pl, natomiast ze spotami realizowanymi w jej ramach można zapoznać się na kanale YouTube.