Minister pracy ujawnił, że szacuje spadek poziomu bezrobocia w maju do 12,5 proc.. Oznaczałoby to, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy obniżyła się wyraźnie poniżej poziomu 2 mln. W ubiegłym roku, w tym okresie mieliśmy o cały 1 pkt. proc. wyższą stopę bezrobocia, a liczba bezrobotnych wynosiła 2 176 tys., o ponad 180 tys. więcej niż teraz. Jest to wynik nieco gorszy niż w 2011, ale biorąc pod uwagę z jakim poziomem bezrobocia zaczynaliśmy ten rok, tempo spadku może cieszyć. W maju bezrobocie rejestrowane zwykle maleje, jednak ten rok jest wyjątkowy, ponieważ spadki odnotowujemy od lutego. Oczywiście, w wyniku działania czynników sezonowych, bezrobocie nadal będzie się zmniejszało. Można nawet spodziewać się jego zejścia poniżej granicy 12 proc. w miesiącach letnich. Niemniej jednak, pewnym zagrożeniem dla tego pozytywnego trendu jest utrzymująca się niepewność sytuacji gospodarczej za naszą wschodnią granicą. Efekty tej niepewności ujawniły się w niższej wartości wskaźnika PMI, który obecnie utrzymuje się nieznacznie powyżej 50 pkt. Jest to ciągle pozytywna wartość, jednak menedżerowie logistyki już nieco zrewidowali swoje dotąd bardzo optymistyczne przewidywania odnośnie wzrostu zatrudnienia.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.