Małgorzata Rzewuska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” w Szkole Głównej Handlowej oraz inżynierskich na kierunku „Zarządzanie i Marketing” w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” realizowane przez Polską Fundację Promocji Kadr. 
Od 2000 r. związana z obszarem HR jako praktyk. Ostatnio piastowaną funkcją było stanowisko menedżera HR w firmie FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., gdzie była odpowiedzialna za realizację strategii firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i opracowywanie programów wspierających ją. Do zakresu jej obowiązków należała całość działań związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, w tym również administracja kadrowa i polityka płac. Za swój największy sukces uważa stworzenie i rozwój komórki personalnej od czysto administracyjnej funkcji w kierunku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. 
Główne zainteresowania zawodowe to staranny dobór dopasowanych do roli pracowników i ukierunkowany rozwój ich kompetencji. 
Aktywny uczestnik spotkań Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu HR branży finansowej oraz Klubu Szkoleniowca. 
Od kwietnia 2008 współpracownik Serwisu HR.

Artykuły autora

Nowoczesny HR - ON czy OFF?

HR

Nowoczesny HR powinien być z jednej strony ON - mobilny, społecznościowy, użyteczny, czerpiący z najnowszych trendów i odwołujący się do współczesnej konsumpcji mediów, ale również OFF, bo jeszcze...

08.10.2018
1  2  3  4  5  6  7