GUS podał właśnie dane za I kwartał 2014 roku. Najwyższe średnie zarobki odnotowano – tu nie ma zaskoczenia – w województwie mazowieckim. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia zbliża się tutaj do granicy 5 tys. złotych i wynosi obecnie 4981 złotych brutto. Na drugim miejscu, jednak aż kilkaset złotych za Mazowszem, uplasowało się województwo śląskie (z zarobkami na poziomie 4039 zł brutto). Jedynie w tych dwóch województwach poziom przeciętnego wynagrodzenia przekroczył granicę 4 tys. zł brutto. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: pomorskie (3968 zł), dolnośląskie (3898 zł) i małopolskie (3 690 zł).