Wykonawcą robót budowlanych jest firma Budimex, która po przeprowadzeniu prac przygotowawczych przystąpiła do budowy fundamentów. Będą one opierać się na ponad 300 betonowych palach. Ponadto Fortum poinformowało, że proces produkcji kotła wielopaliwowego dla nowej elektrociepłowni jest zaawansowany w 70 proc.

Łącznie w ramach pierwszego etapu prac budowlanych Budimex wykona 335 pali, z których najdłuższe będą sięgać nawet 24 m w głąb ziemi. Posłużą one do przygotowania płyty fundamentowej nowej elektrociepłowni, na której będą wznoszone dalsze zabudowania. Metoda palowania polega na wierceniu w ziemi otworów i umieszczaniu w nich specjalnych metalowych konstrukcji, tzw. koszy zbrojeniowych, zalanych później betonem.

W dalszych etapach prac budowlanych powstanie m.in. żelbetowa konstrukcja głównej klatki schodowej oraz fundamenty pod główną galerię podawania paliwa. Budimex przygotuje też konstrukcję pod instalację oczyszczania spalin oraz wybuduje budynki: maszynownię i obiekt elektryczny z nastawnią elektrociepłowni. Nowa elektrociepłownia powstaje obok działającego, blisko 120-letniego zakładu w Zabrzu.

"W ramach projektu zachowane zostaną obiekty posiadające walory produkcyjne, wizualne bądź architektoniczne. Jednak część dawniej wykorzystywanych obiektów nie pełni już funkcji produkcyjnych i nie ma wartości architektonicznej, dlatego aby przygotować teren pod budowę rozebraliśmy m.in. elektrofiltr oraz starą ładowarko-zwałowarkę, która niegdyś odpowiadała za ładunek, transport i składowanie węgla" – poinformował manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum Adam Kampa.

Równolegle do prac budowlanych trwa produkcja elementów części ciśnieniowej przyszłego kotła wielopaliwowego. Według aktualnych raportów wykonawcy, firmy Amec Foster Wheeler, produkcja kotła jest zaawansowana w 70 proc. Docelowo kocioł będzie spalał paliwa w złożu fluidalnym. Dzięki temu do produkcji energii będzie można wykorzystać zarówno węgiel, jak i biomasę oraz paliwo alternatywne (RDF – Refuse Derived Fuel), a także miks tych trzech paliw. Kocioł będzie wyposażony w system oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Budowa nowej elektrociepłowni dla Bytomia i Zabrza to największy projekt inwestycyjny Fortum na Śląsku. Spółka Fortum Silesia, powstała z połączenia sprywatyzowanych w 2011 r. elektrociepłowni w Zabrzu i Bytomiu, jest podstawowym wytwórcą ciepła dla Bytomia, Zabrza i Rudy Śląskiej, zamieszkiwanych przez ponad pół miliona osób.

W zakończonym wiosną sezonie grzewczym Fortum wyprodukowało w Elektrociepłowni Zabrze prawie 920 tys. gigadżuli ciepła. Firma przeprowadziła także prace modernizacyjne w zakładzie za ok. 6,5 mln zł i na początku tego roku oddała do użytku nowy kocioł za ok. 36 mln zł; stary zabrzański zakład jest modernizowany mimo planu budowy nowej elektrociepłowni. W tym roku na dalsze modernizacje w Elektrociepłowni Zabrze Fortum planuje wydać ok. 5,5 mln zł, m.in. na budowę nowego przyłączenia bocznicy kolejowej, a także modernizację podturbinowego wymiennika ciepła.

Fortum w Polsce, poza działalnością na Górnym Śląsku, ma także wybudowaną w 2010 r. elektrociepłownię w Częstochowie oraz 180 km sieci ciepłowniczej w tym mieście, a ponadto prowadzi działalność poprzez oddziały w Świebodzicach i Wrocławiu; koncern jest też obecny w Płocku. Od 8 kwietnia tego roku Fortum ma 100 proc. akcji grupy Duon, działającej na rynku sprzedaży gazu i energii elektrycznej, notowanej na warszawskiej giełdzie. (PAP)