Umowa dotyczy szkół, przedszkoli, urzędów, szpitali, muzeów i innych obiektów kultury. Co trzy miesiące władzom Krakowa EDF Polska przekazywać będzie dane dotyczące zużycia mediów wraz z propozycjami, co można zrobić dla obniżenia kosztów. Prowadzone mają być także szkolenia dla zarządzających gminnymi budynkami.

"Mamy w mieście rozproszonych kilkaset budynków użyteczności publiczności, którymi zarządza gmina. Uznaliśmy, że trzeba stworzyć system monitorowania zużycia mediów w tych obiektach, zoptymalizować to zużycie i wskazać sposoby poprawy sytuacji, aby osiągnąć efekt – oszczędności, które zostały w umowie określone na co najmniej 5 proc." – powiedział zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji miejskich Tadeusz Trzmiel.

Jak podkreślił, celem jest nie tylko oszczędność pieniędzy i poprawa efektywności energetycznej, ale także ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Dyrektor generalny oddziału EDF Polska SA w Krakowie Marcin Ring wyjaśnił, że oprócz danych o zużyciu mediów, władze miasta otrzymają wskazówki, jakie działania można i warto podjąć natychmiast, a w których obiektach potrzebne są inwestycje, np. termomodernizacja budynku. "Pierwsze efekty powinny się pojawić już w 2018 r." - mówił dziennikarzom Ring.

 

Zgodnie z umową podpisaną na trzy lata, EDF otrzyma w sumie 153 tys. zł.

Firma EDF Polska w latach 2014-16 w ramach pilotażu zajmowała się poprawą efektywności energetycznej w 34 miejskich budynkach. Udało się ograniczyć zużycie energii i w ramach tzw. "białych certyfikatów" przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki pozyskać do budżetu miasta w sumie prawie 2 mln zł. Jak mówił Tadeusz Trzmiel, środki te gmina chce przeznaczać w formie dotacji na odnawialne źródła energii.(PAP)