Jak dodała, wkrótce w ramach programu Mieszkanie Plus ma zostać przedstawiony projekt ustawy.

"To jest na pewno niełatwa rola nadzoru nad spółkami transportowymi, kolejowymi. (...) Oczekujemy wszyscy na ambitne inwestycje w kolejnictwie, które są w Polsce potrzebne i są na to przeznaczone środki unijne. Chcemy te zadania realizować, ale żeby je zrealizować musimy mieć odpowiednio przygotowane projekty. Pan minister Adamczyk razem ze swoim zespołem, przychodząc do resortu, spodziewał się, że szuflady są pełne projektów, bo nasi poprzednicy zapowiadali, że są czempionami unijnymi i potrafią przygotowywać się i wydawać środki unijne" - powiedziała.

Dodała, że Ministerstwu Rozwoju udało się "obronić" ogromną kwotę pieniędzy jeszcze z poprzedniej perspektywy unijnej i jest to przede wszystkim zasługa wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. "Polska nie musiała tych pieniędzy zwracać. Do tego wszytego w tej chwili musimy jeszcze nadrabiać czas zmarnowany przez naszych poprzedników i przygotować projekty, które będą realizowane. Takie projekty zostały już wdrożone, zostały dokonane zmiany w spółkach PKP i teraz czas na realizację tych zadań" - powiedziała. Dodała, że będzie oczekiwała od Adamczyka, że te projekty będą sprawnie realizowane. (PAP)