Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy głosowało 81 senatorów, żaden się nie wstrzymał od głosu ani nie był przeciw.

Nowelizacja przede wszystkim znosi sankcje za jazdę rowerem po koronie wałów przeciwpowodziowych. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale będzie wymagało zgłoszenia np. do marszałka województwa.

Szlaki rowerowe nie powstaną jednak w miejscach, gdzie taka inwestycja mogłaby spowodować pogorszenie stanu środowiska lub wpłynąć na zwiększenie zagrożenia powodziowego. Jeżeli zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, zarządca wału będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po nim.

Nowela prawa wodnego zmienia także przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za cel publiczny - oprócz np. wydzielania gruntów pod drogi publiczne czy ich budowy - uznano także wydzielanie gruntów i budowę dróg rowerowych. Jak przekonywał w trakcie prac nad ustawą minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, uznanie dróg rowerowych za cel publiczny ułatwi budowę nowych szlaków dla rowerzystów.

Dziekoński wyjaśniał, że obecnie samorządy mają problem z wytyczaniem takich tras poza ciągami drogowymi. Zapewniał, że lokalizacja dróg rowerowych będzie wymagała ocen środowiskowych oraz konsultacji społecznych na temat ich poprowadzenia. Jeżeli zajdzie konieczność ewentualnego wywłaszczenia, samorządy będą rozmawiały z właścicielami ws. sprzedaży bądź udostępnienia fragmentu nieruchomości w celu poprowadzenia drogi rowerowej - mówił.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)