Do 2015 roku ma w tym miejscu powstać nowoczesny, podziemny dworzec kolejowy.

Prace rozbiórkowe na terenie budowy trwają od kilku miesięcy. We wtorek ruszyła rozbiórka głównego budynku dawnego dworca Łódź Fabryczna.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka wykonawcy Katarzyna Rumowska, pracownicy firmy specjalizującej się w konserwacji zabytków rozpoczęli ręczny demontaż i zabezpieczanie elementów fasady, które zachowują wartość historyczną.

Do demontażu wytypowano w sumie kilkadziesiąt elementów architektonicznych tj. sztukaterie, gzymsy, parapety podokienne, tralki czy niektóre części attyk. Po demontażu elementy te zostaną przewiezione do specjalistycznej pracowni, gdzie zostaną naprawione. Następnie wykonane zostaną odlewy gipsowe i formy silikonowe, które posłużą do wykonania nowych fragmentów historycznej części dworca.

"Jest plan, żeby wykorzystać częściowo te elementy w bryle nowego dworca. Ta kwestia jest wciąż ustalana i na razie nie wiadomo, jak ostatecznie będzie to wyglądało" - wyjaśniła Rumowska.

W przyszłym tygodniu powinna rozpocząć się mechaniczna rozbiórka budynku dworca. Całość prac rozbiórkowych ma się zakończyć w ciągu trzech tygodni. Na przełomie czerwca i lipca w okolicach ulicy Tramwajowej mają rozpocząć się natomiast prace ziemne. Według Rumowskiej na razie prace na budowie dworca przebiegają zgodnie z planem.@page_break@

Wciąż nie wiadomo, czy budowę opóźnić może wyższy niż pierwotnie zakładano poziom wód gruntowych na tym terenie, co stwierdzono po szczegółowych badaniach.

Według przedstawicieli konsorcjum budującego dworzec, przed przystąpieniem do przetargu z informacji w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wynikało, że poziom wody gruntowej waha się w okolicach 207-208 m n.p.m. Na tej podstawie skalkulowana została oferta przetargowa.
Po przeprowadzeniu szczegółowego programu badań geologicznych dla całości inwestycji okazało się, że obecny poziom wody gruntowej w części obszaru inwestycji jest wyższy - wzdłuż projektowanego przebiegu tunelu waha się on od 208 m do 214 m n.p.m.

"Zwiększony poziom wody zwiększy oddziaływanie siły wyporu na konstrukcję. Takie informacje nie były dostępne na etapie przetargu, oferent nie był w stanie przewidzieć takich warunków" - powiedział dyrektor kontraktu budowy dworca Łódź Fabryczna, Marcin Zaręba.

Według niego rzeczywiste warunki wodno-gruntowe są obecnie przedmiotem analizy technicznej. Ma ona pozwolić określić dokładnie "warunki hydrogeologiczne, zdefiniować schemat hydrodynamiczny i sprawdzić możliwości realizacji projektowanego obiektu oraz podać przewidywane oddziaływanie na podłoże budowlane i środowisko przyrodnicze".
"Po zakończeniu tych prac analityczno-projektowych będziemy w stanie ocenić, czy rodzi to jakieś skutki finansowe związane z pracami odwodnieniowymi" - zaznaczył Zaręba.

Nowy dworzec Łódź Fabryczna ma mieć osiem torów i cztery perony, które znajdą się 16,5 m pod ziemią. Nad dworcem kolejowym ma powstać sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego. W północnej części dworca znajdą się przystanki przesiadkowe autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Torpol, Astaldi SpA, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim. Otwarcie nowego dworca i węzła komunikacyjnego zaplanowano na 2015 r. Inwestycja jest współfinansowana przez UE, w sumie to koszt ponad 1,75 mld zł. (PAP)
szu/ je/ jra/