Jak poinformował rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, spółka ogłosiła przetarg na modernizację linii nr 146 na odcinku między Wyczerpami (to tzw. posterunek odgałęźny w dzielnicy Częstochowy o tej nazwie) i Chorzewem Siemkowicami (stacja węzłowa na magistrali węglowej). Projekt o szacowanej wartości 250 mln zł ma zostać zrealizowany w formule „projektuj i buduj”.

PLK planują wymianę torów, rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 47. kilometrze tej w zdecydowanej większości jednotorowej linii. Odnowiona ma zostać sieć trakcyjna; zaplanowano remonty i przebudowę 44 obiektów inżynieryjnych (w tym: czterech wiaduktów, pięciu mostów i 35 przepustów) oraz modernizację przejazdów kolejowo–drogowych.

Planowany czas prowadzenia tych robót to lata 2017–2020. Po ich zakończeniu pociągi towarowe powinny móc jeździć tamtędy z prędkością do 100 km/h, co umożliwi przewożenie większej ilości ładunków i lepsze wykorzystanie możliwości trasy. Zarządca kolejowej infrastruktury przekonuje, że będzie to również „ważny impuls rozwojowy dla firm inwestujących w regionie.

Według PLK odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice ma istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzenia towarowego ruchu kolejowego. Jest kluczowym połączeniem między Częstochową, przez którą przebiega m.in. linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, a linią kolejową nr 131 (tzw. Węglówką).

Jak zaakcentował cytowany w komunikacie PLK prezes spółki Ireneusz Merchel, znacząca poprawa warunków transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy kolejowej infrastruktury w obecnej perspektywie finansowej. Modernizacja linii nr 146 ma być m.in. kontynuacją prac na Węglówce i Nadodrzance - kluczowych liniach towarowych, które łączą południe Polski z portami morskimi.

„Zmodernizowane zostaną linie na Śląsku, m.in. Gliwice – Oświęcim, Chybie – Nędza/Turze, Dorota – Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. Prace prowadzone będą również w rejonie przejść granicznych, m.in. w Medyce. Kończymy również nowy most Bielawa Dolna – Horka na polsko-niemieckim przejściu” - wymienił w komunikacie Merchel.

Na część wymienionych przez prezesa PLK prac spółka ogłosiła już przetargi. Od listopada ub. roku trwa szacowane na niecałe 500 mln zł postępowanie na planowaną do 2019 r. rewitalizację 60 km trasy Chybie; w październiku br. otwarto oferty. W październiku ruszyło też postępowanie na planowaną w podobnym czasie i szacowną na blisko 300 mln zł rewitalizację liczącej 40 km trasy Toszek Północ – Stare Koźle.

Oprócz tego PLK prowadzą serię mniejszych przedsięwzięć, m.in. w ramach programu "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska". W latach 2015-2016 zarządca kolejowej infrastruktury zaplanował wydanie na ten cel po ok. 100 mln zł.

Ogółem tylko w rejonie Górnego Śląska modernizacją objętych jest ok. 600 km torów. Zarządca kolejowej infrastruktury - według swoich danych - przeznaczył dotąd na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planuje inwestycje w tym regionie na 9 mld zł.

W poprzednich latach PLK remontowały już kluczowe odcinki linii kolejowej nr 1; m.in. w dwóch poprzednich latach zrewitalizowały odcinek Koluszki – Częstochowa, a w 2014 r. zakończyła się modernizacja trasy między Zawierciem i Dąbrową Górniczą Ząbkowicami.

Od kilku lat PLK prowadzą też prace na linii kolejowej nr 131; m.in. w ub. roku obejmowały one odcinek Tarnowskie Góry – Kalety, w 2014 r. Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie, a w 2013 r. odcinki: Bytom Północ – Radzionków – Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń.(PAP)