Chodzi o unijny projekt "Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice", który w listopadzie 2012 r. został przesunięty z listy projektów rezerwowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ) - na listę podstawową. W bieżącej edycji programu mogą zmieścić się prace wykonane do 2015 r.

Od listopada 2012 r., kiedy projekt zyskał szansę realizacji, inwestor, czyli Polskie Koleje Państwowe SA, przeprowadził procedurę środowiskową, zamówił studium wykonalności, określające m.in. czy inwestycja jest możliwa jeszcze w ramach bieżącego okresu programów unijnych; potem wybrał też m.in. projektanta. W lipcu br. spółka ogłosiła przetarg na wykonawcę przebudowy.

W przetargu wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum spółek z hiszpańskiej grupy Aldesa, które zaoferowało cenę 136,8 mln zł. Jak przekazał Sarna, obecnie PKP SA czekają na uprawomocnienie się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy poprzedzi jeszcze kontrola Urzędu Zamówień Publicznych. Spółka przewiduje zawarcie kontraktu do końca tego roku. Potem na dworcu rozpoczną się prace budowlane.
Budynek gliwickiego dworca powstał w latach 1924-1925. W ostatnich latach
nie był odnawiany. Wcześniejsze, niezrealizowane plany PKP SA zakładały jego odświeżenie w latach 2011-2013 - bez infrastruktury torów i peronów oraz przejść podziemnych. Koszty szacowano wówczas na ok. 30 mln zł.
Ostatecznie przebudowa będzie miała szerszy zakres. Zgodnie z założeniami projektu POIiŚ wartość przebudowy dworca oszacowano na 170,8 mln zł, z czego 83,7 mln zł to założone dofinansowanie unijne. Zaplanowano przebudowę wnętrz istniejącego budynku dworca oraz modernizację infrastruktury torów i peronów.

Główną zmianą we wnętrzu będzie połączenie specjalnym korytarzem odrębnych dotąd holów głównego i autobusowego. Cały kompleks stanie się przyjaźniejszy dla niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, pojawią się windy. Obniżona będzie część okienek kasowych. Odpowiednio przystosowane będą też toalety.

Stare tablice odjazdów i przyjazdów zastąpią elektroniczne wyświetlacze. Rozbudowany będzie system monitoringu, wymieniony zostanie system nagłośnienia, dworzec zyska też nowoczesny system powiadamiania o pożarze i tzw. system inteligentnego zarządzania budynkiem.

Renowacja obejmie elementy historyczne, m.in. charakterystyczną mozaikę w holu głównym i drewniane sufity. Wyremontowana i podświetlona zostanie elewacja gmachu wraz z detalami architektonicznymi. Nad głównym wejściem pojawią się nowy zegar i napis z nazwą dworca.

Przebudowane zostaną też perony i tunele. Z tunelu głównego na perony będą prowadziły schody ruchome, a z tunelu wiodącego od holu autobusowego - windy. Perony otrzymają nową nawierzchnię i dachy z przeszkleniami. Wymienione zostaną też tory w obrębie gliwickiej stacji.
Kwestie związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu podlegają jeszcze uzgodnieniom z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Według aktualnych zamierzeń inwestora do końca 2015 r. zakończyć się ma przebudowa samego dworca oraz trzech peronów i związanej z nimi infrastruktury. Objęte tym samym przetargiem prace przy czwartym peronie zostałyby sfinalizowane w 2016 r.

Będzie to kolejny duży dworzec kolejowy przebudowany przez PKP SA przy wsparciu unijnych środków. Dotąd spółka przebudowała dworce w Gdyni i Wrocławiu i wybudowała nowy, podziemny dworzec Kraków Główny. Kompleks dworcowy w Gliwicach, to trzeci rozpoczynany tym roku duży projekt spółki dofinansowywany ze środków unijnych - po Bydgoszczy i Szczecinie.(PAP)