SN: Odszkodowanie OC należy się bez przedstawienia faktur

Prawo cywilne

Można żądać odszkodowania z tytułu OC również, gdy po wypadku właściciel pojazd naprawił. Nie musi to odszkodowanie odpowiadać równowartości poniesionych kosztów naprawy. Zawsze będą to wszelkie ekonomicznie uzasadnione wydatki, nawet bez konieczności przedstawiania rachunków - przypomniał Sąd Najwyższy.

08.12.2018

WSA: Kradną drzewo, ale to nie powód, by ścinać las

Środowisko

Zgody na wycięcie drzew w prywatnym lesie, wbrew zasadom gospodarki leśnej, można udzielić wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach losowych. Nie jest nim dewastacja drzewostanu przez złodziei. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

07.12.2018

TK: Tajemnica przedsiębiorstwa zagrożona przez niekonstytucyjny przepis

Prawo gospodarcze

Przepis zobowiązujący do podawania w sądzie szczegółowych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa jest niekonstytucyjny - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK nie zabezpiecza on interesów przedsiębiorcy, zmuszając go do ujawnienia wszystkich informacji, nawet gdy nie jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy.

06.12.2018

WSA: Umowa kredytowa PKP jest tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Prawo gospodarcze

Wynik negocjacji między bankiem a spółką PKP stanowią wartość ekonomiczną i zawierają klauzule tajności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego Stowarzyszenie Watchdog nie może otrzyma skanów tych umów kredytowych, mimo, że spółka obraca środkami publicznymi.

05.12.2018

SA: Umowa pożyczki Getin Noble Bank bez pułapek

Prawo cywilne

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Zdaniem sądu, Getin Noble Bank nie złamał praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.

03.12.2018

SA: Nieważność umowy mimo prawidłowego aneksu

Prawo cywilne Spółki

Jeśli przy podpisaniu umowy sprzedaży przez spółkę nie reprezentował jej ani pełnomocnik, ani rada nadzorcza, to umowa jest nieważna od początku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nie można jej konwalidować aneksem ani dochodzić roszczeń z tego tytułu.

29.11.2018

WSA: Architekt nie poniesie kary za błędy w projekcie

Budownictwo

Półroczny termin przedawnienia karalności architekta z powodu czynu, za który odpowiada dyscyplinarnie mija w momencie złożenia wniosku do Sądu Dyscyplinarnego, a nie do sekretariatu Izby Architektów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

23.11.2018

SN: Główny księgowy zapłaci odszkodowanie za wadliwe księgowanie

Rachunkowość Prawo pracy

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.

22.11.2018

Miejscowy plan nie zawsze zablokuje budowę fermy

Budownictwo

Nie można w planie zagospodarowania zakazać lokalizacji ferm, jeśli narusza to ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

21.11.2018

SN: Od cofniętego wniosku zwraca się całą sumę

Prawo cywilne

W razie cofnięcia wniosku o zatwierdzenie tabel przez Komisję Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie na odmowę zwrotu opłaty - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego. Stronie zwraca się całą uiszczoną opłatę od cofniętego pisma.

20.11.2018

SA: Bez umowy sąd nie nakaże, by deweloper wybudował drogę

Drogi Budownictwo

Obowiązkiem inwestora jest wybudowanie drogi publicznej dla zrealizowanej przez siebie inwestycji niedrogowej. Szczegóły tego przedsięwzięcia określa umowa zawarta między gminą a inwestorem. Gdy jej nie na, sąd nie zmusi inwestora do wykonania tego obowiązku. Tak uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

19.11.2018

SN: Kar umownych nie można wyliczać w nieskończoność

Prawo cywilne

Przy naliczaniu kar umownych za opóźnienia przy każdym etapie budowy kontrahent musi znać maksymalną ich wysokość - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. - Do unieważnienia umowy trzeba by było wykazać, że gdyby powód wiedział, jaka jest cała suma kar umownych, to by nie przystąpił do całej umowy - dodał.

14.11.2018

SA: Spółka kupowała kradziony sprzęt – musi naprawić szkodę

Prawo cywilne Spółki

Sąd może zobowiązać do naprawienia szkody nie tylko sprawcę kradzieży, ale też pomocników - przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Powód musi jednak wykazać, że ich działanie ułatwiło albo wręcz umożliwiło kradzież.

13.11.2018

WSA: Zabudowa zabytkowej bramy była nielegalna

Budownictwo

Wymontowanie drzwi i zamurowanie bramy we Wrocławiu jest konieczne by zachować charakter zabytkowy kamienicy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał też, że udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu nie naruszał prawa.

08.11.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski