NSA: Dzwonnica kościelna do rozbiórki

Budownictwo

Drewniana dzwonnica z kurantami nie jest obiektem małej architektury - orzekł wczoraj, 15 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że wiata również wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli inwestor...

16.05.2018

NSA: Nakaz inspektora sprzeczny z wyrokiem cywilnym

Budownictwo

Sąd cywilny dokonując zniesienia współwłasności nie może podważyć obowiązku przedstawienia dokumentów legalizacyjnych, które wydał inspektor nadzoru budowalnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.05.2018

SN: Biegły oszacował szkody, bez wizji lokalnej

Budownictwo

Sąd II instancji nie może zostawiać inwestora bez wyjaśnienia, na czym polegają wadliwie wykonane prace budowlane, tylko dlatego, że prywatna ekspertyza biegłego nie jest wiarygodna - taki jest sens...

25.04.2018

NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku

Budownictwo

Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego układu urbanistycznego Gniezna można wymienić okna. Sąd orzekł, że najpierw trzeba ustalić, jak...

16.04.2018

WSA: kara za brak raportu jest nieuchronna

Środowisko

Ustawa o odpadach nie przewiduje możliwości miarkowania kary finansowej za nie przekazanie raportu, lecz w razie uchybienia terminu jej nałożenie jest obowiązkiem inspektora - orzekł Wojewódzki Sąd...

16.04.2018

Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

Budownictwo

Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na...

09.04.2018

WSA: nakaz rozbiórki nie zawsze jest uzasadniony

Budownictwo

Jeśli istnieje możliwość doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, nakaz jego rozbiórki nie jest zasadny. Organy powinny bowiem podejmować jedynie działania wystarczające i...

04.04.2018

WSA: mieszkańcy nie zablokowali budowy fermy

Środowisko

Organ przy wydawaniu decyzji środowiskowej nie może jedynie uwzględniać sprzeciwu społeczeństwa, musi też brać pod uwagę dokumenty przedstawione przez inwestora.

30.03.2018