Wnioskodawca, Sieć Watchdog Polska 12 kwietnia 2017 roku wysłała do PGNiG wniosek o informację publiczną, na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Notatki, oceny, wykształcenie, skład

Fundacja wnosiła o udostępnienie następujących informacji:

  • składu kolejnych zarządów spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna od 2014 roku do dnia dzisiejszego,
  • wykształcenia obecnych członków zarządu spółki PGNiG Technologie  wraz z podaniem lat, w których konkretne kierunki studiów lub kursów były rozpoczynane i kończone,
  • sprawozdań finansowych spółki za lata 2013-2016,
  • sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie za lata 2013-2016,
  •  ocen dokonywanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata 2014-2016 oraz sprawozdań finansowych za lata 2014-2016 oraz składanych walnemu zgromadzeniu corocznie pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny za lata 2014-2016,
  • notatek ze spotkań Rady Nadzorczej spółki
  • planów finansowych spółki tworzonych na lata 2014-2017,
  • wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w spółce PGNiG Technologie Spółka Akcyjna w latach 2013-2016.

Spółka na ten wniosek nie odpowiedziała. Wobec tego fundacja skierowała skargę do sądu administracyjnego.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >


Skarga na bezczynność

WSA 5 grudnia 2017 r. orzekł, że spółka pozostaje w bezczynności, ponieważ nie odpowiedziała na wniosek, a zdaniem sądu przynajmniej na część pytań powinna była odpowiedzieć.
Po tym wyroku PGNiG wydało decyzję odmowną, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Watchdog zaskarżył tę decyzję i 30 października 2018 r. WSA uchylił ją jako bezpodstawną.
PGNiG ponownie wydało decyzję odmowną, którą znowu fundacja zaskarżyła. WSA 13 sierpnia br. ponownie uchylił decyzję spółki. Teraz Sieć czeka na pisemne uzasadnienie wyroku.

Zobacz w LEX:

Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiada 71,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG SA. – czytamy na oficjalnej stronie spółki. Czy większościowe udziały Skarbu Państwa oznaczają, że możemy sprawdzić, jak PGNiG wydaje nasze pieniądze? Nie - stwierdza Martyna Bojko z Sieci Obywatelskiej.

 

Sygnatura akt II SA/Wa 549/19, wyrok nieprawomocny z 13 sierpnia 2019 r.