WSA: mieszkańcy nie zablokowali budowy fermy

Środowisko

Organ przy wydawaniu decyzji środowiskowej nie może jedynie uwzględniać sprzeciwu społeczeństwa, musi też brać pod uwagę dokumenty przedstawione przez inwestora.

30.03.2018

NSA: inspektor nadzoru oceni projekt budowlany z 2005 r.

Budownictwo

Po 10 latach postępowania administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że należy wrócić do oceny pozwolenia na budowę punktu skupu złomu, wydanego w 2005 r. przez starostę wadowickiego.

28.03.2018

NSA: uchwała Zakopanego ws. opłat klimatycznych nieważna

Środowisko

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację Zakopanego i tym samym podtrzymał lipcowy wyrok WSA w Krakowie, który wskazał, że uchwała ws. opłat klimatycznych z 2008 roku jest nieważna. Sąd uznał, że...

16.03.2018

NSA: o nakazie rozbiórki powinna wiedzieć żona

Budownictwo

Jeśli żona jest współwłaścicielem działki, na której doszło do samowoli budowlanej, to inspektor nadzoru ma obowiązek skutecznie dostarczyć decyzję o rozbiórce obiektów także współwłaścicielce -...

05.03.2018

NSA: nie każda przebudowa narusza ład urbanistyczny

Budownictwo

Jeśli planowana przebudowa i rozbudowa budynku będzie stanowić całość urbanistyczną z zabudową znajdującą się w granicach prawidłowo wyznaczonego obszaru analizowanego, to brak jest podstaw do...

21.02.2018