Firma nie musi szukać kabli, których nie ma na mapie

Budownictwo

Skoro kabel światłowodowy nie był uwidoczniony na mapach nie można obciążać wykonawcy robót ziemnych odpowiedzialnością za jego uszkodzenie. Nie ma on obowiązku poszukiwania podziemnych urządzeń –...

30.07.2018

Nie zostawiał śmieci, ale i tak za nie zapłaci

Środowisko

Opłata jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. Także czas wykorzystania nieruchomości w danym roku kalendarzowym jest bez znaczenia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

27.07.2018

Ser to nie utwór i jego smaku prawo nie ochroni

Prawo gospodarcze

Smak sera nie może być uznany za utwór podlegający ochronie na podstawie dyrektywy o prawie autorskim. Skoro nie da się go odtworzyć, to nie można go zarejestrować. Tak uznał rzecznik generalny TSUE...

26.07.2018

Orange przegrał w Trybunale Sprawiedliwości

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W środę 25 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od deczyji Komisji Europejskiej. Chodzi o nałożenie 127,6 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej.

25.07.2018

TSUE: Etykiety energetyczne nie mogą wprowadzać w błąd

Prawo gospodarcze

Dostawcy i dystrybutorzy odkurzaczy nie mogą stosować etykiet energetycznych, innych niż określone w unijnych przepisach, jeśli mogą one wprowadzić w błąd. Informacje o warunkach przeprowadzania...

25.07.2018

Nestle przegrywa spór o batonik

Prawo gospodarcze

Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej musi ponownie zbadać, czy kształt batonika „Kit Kat 4 fingers” może pozostać zarejestrowany jako unijny znak towarowy.

25.07.2018

Zadrzewiony teren nie zawsze będzie lasem

Budownictwo

Zasadzenie drzew na nieruchomości nie zawsze prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu. By uznać to za las, muszą być spełnione ustawowo określone kryteria, np. dotyczące powierzchni. Tak uznał...

24.07.2018

Nie ma sporu, nie ma rozgraniczenia

Budownictwo

Postępowanie rozgraniczeniowe pozwala ustalić granice nieruchomości, co do których jest spór. Nie można go wszcząć w innym celu, choćby ważnym społecznie, np. by zapewnić dojazd mieszkańcom. Tak...

23.07.2018

Rada gminy nie może zakazać ogrzewania węglem

Środowisko

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie można wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw. Rada gminy nie ma takiej kompetencji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd...

19.07.2018

Kupno samowoli budowlanej może słono kosztować

Budownictwo

Jeśli prace zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę, nadzór ma prawo wszcząć legalizację. Stroną postępowania może być obecny właściciel nieruchomości, mimo że to nie on dopuścił się...

12.07.2018

SN: Porozumienie nie było umową konsumencką

Małe i średnie firmy

Sąd Najwyższy uchylił wyrok uznający porozumienie z pracownikiem jako ugodę pozasądową. Sąd Okręgowy wadliwe odczytał porozumienie, które nie było umową adhezyjną, do której konsument przystępuje, a...

12.07.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski