Kupno samowoli budowlanej może słono kosztować

Budownictwo

Jeśli prace zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę, nadzór ma prawo wszcząć legalizację. Stroną postępowania może być obecny właściciel nieruchomości, mimo że to nie on dopuścił się...

12.07.2018

SN: Porozumienie nie było umową konsumencką

Małe i średnie firmy

Sąd Najwyższy uchylił wyrok uznający porozumienie z pracownikiem jako ugodę pozasądową. Sąd Okręgowy wadliwe odczytał porozumienie, które nie było umową adhezyjną, do której konsument przystępuje, a...

12.07.2018

NSA: Postępowanie naprawcze blokuje karę

Budownictwo

Jeżeli toczy się postępowanie legalizacyjne lub naprawcze, to nie można wymierzyć kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ odwoławczy powinien to sprawdzić - uznał Naczelny Sąd...

10.07.2018

Restauracja w budynku - tak, hałasy i zapachy - nie

Budownictwo

Wspólnota może żądać w uchwale, by znajdujący się w budynku lokal gastronomiczny nie obniżył standardu życia mieszkańców. Ma prawo również nakazać zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych, bez...

10.07.2018

Lasy Państwowe nie mogą ukrywać, komu sprzedają drewno

Środowisko

Nadleśnictwo nie może odmówić podania nazw firm, którym sprzedało drewno pochodzące z wycinki lasów. To nie jest tajemnica, tylko informacja publiczna, bo dane są powszechne, a drewno państwowe. Tak...

04.07.2018

Członek spółdzielni może zaskarżyć każdą uchwałę

Budownictwo

Aby skutecznie zaskarżyć uchwałę spółdzielni mieszkaniowej, wystarczy powołać się na członkostwo w niej. Zakres uchwały nie musi dotyczyć bezpośrednio zainteresowanego, by sąd zbadał jej legalność....

29.06.2018

NSA: oczko wodne wykonane bez pozwolenia trzeba rozebrać

Budownictwo

Budowa zbiornika wodnego wymaga pozwolenia. Nie można więc zgłosić dwóch mniejszych oczek, a wykonać jednego dużego oczka. A skoro inwestor zrealizował roboty budowlane, których nie zalegalizował,...

27.06.2018

WSA: Nie można samowolnie przywrócić stanu poprzedniego

Budownictwo

Czynności z tym związane dotyczą postępowania naprawczego i są konsekwencją wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, a nie samowolnej działalności inwestora - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

15.06.2018

WSA: Wniesienie opłaty za odpady umarza postępowanie

Środowisko

Trwającepostępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy umorzyć, jeżeli świadczenie zostało spełnione - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.06.2018