Choć niespełna kilometrowy odcinek trasy jest gotowy od kilku miesięcy, konieczne okazało się przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany wprowadzone do projektu przy budowie.


Jak poinformował PAP w środę rzecznik rudzkiego magistratu Adam Nowak, wydana 4 stycznia decyzja wojewódzkiego inspektora budowlanego musi się teraz uprawomocnić. Jeśli nie wpłyną odwołania, powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Wtedy samorząd będzie mógł wystąpić o pozwolenie na użytkowanie. Nadzór będzie mógł je wydać po skontrolowaniu obiektu. Dopiero po wydaniu zgody droga zostanie oddana do użytku.

Trasa N-S (skrót pochodzi od angielskich słów „północ-południe”) to najważniejsza inwestycja drogowa w Rudzie Śląskiej, istotna dla komunikacji całej aglomeracji katowickiej. Usprawni ruch w mieście, docelowo łącząc dwie najważniejsze drogi w regionie: autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową (DTŚ).

Pierwszy odcinek trasy jest gotowy od sierpnia ub. roku, ale dotąd czeka na oddanie do użytku. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgodził się na uruchomienie drogi z powodu czterech „istotnych odstępstw” od zatwierdzonego projektu. Władze Rudy Śląskiej zdecydowały nie odwoływać się od decyzji inspektora i zastosować do jego zaleceń.

Przedstawiciele rudzkiego magistratu wyjaśniali, że wytknięte przez nadzór budowlany odstępstwa nie mają wpływu na bezpieczeństwo kierowców, zastrzeżenia mają charakter formalny, a sprawa jest do rozwiązania bez ingerowania w wykonaną inwestycję.

Nadzór budowlany zgłosił cztery zastrzeżenia do odcinka trasy N-S. Dotyczyły one nieodbudowania fragmentu sieci ciepłowniczej, przesunięcia kanalizacji deszczowej w pasie drogi w stosunku do projektu budowlanego, budowy rowu odwadniającego nieujętego w projekcie oraz wydłużenia przebudowywanego wodociągu o 40 m.

Samorządowcy wyjaśniali, że magistrala ciepłownicza nie została odbudowana, ponieważ PEC sam z tego zrezygnował. Rów odwadniający został wybudowany i umocniony ze względu na wody gruntowe. Kanalizacja deszczowa została przesunięta ze względów bezpieczeństwa, a wodociąg wydłużono, by uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Choć pierwotnie samorząd zapowiadał, że wpuści samochody na gotową drogę jeszcze przed uzyskaniem formalnej zgody, ostatecznie – m.in. ze względu na możliwe kary finansowe - to nie nastąpiło. Jak donosiła regionalna prasa, po doniesieniu o kradzieżach infrastruktury nieużywanej drogi, konieczne stało się zatrudnienie firmy do jej ochrony.

Pierwszy etap budowy trasy N-S obejmował ok. 1-km odcinek od rudzkiej ul. 1-go Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do istniejącego węzła DTŚ. Zbudowano też dwupoziomowy węzeł nowej drogi z ul. 1-go Maja - powstały tam dwa wiadukty. Nadzór budowlany zgodził się na użytkowanie wiaduktów nad ul. 1-go Maja; problem dotyczy jedynie samego odcinka drogi.

Pierwszy etap budowy trasy - za 43,5 mln zł - sfinansowano głównie ze środków unijnych. Kolejny etap będzie kosztował - według wstępnego kosztorysu - prawie 74,8 mln zł. W tym roku ma ruszyć procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót.

W drugim etapie powstanie odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z dwupoziomowym węzłem z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to ułatwi dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Ulica 1-go Maja (droga nr 925), która łączy na osi północ-południe DTŚ, A4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Właśnie nią odbywa się większość ciężkiego ruchu w osi północ-południe.

Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka ul. 1 Maja, który przebiega na prawie całej długości w zwartej zabudowie. W przyszłości, po zakończeniu połączenia DTŚ z A4, trasa ma być budowana dalej w obie strony - do Bytomia i Mikołowa. 

mtb/ je/ jbr/