Jak napisać plan marketingowy?

Małe i średnie firmy

Plan marketingowy jest częścią biznesplanu. Może dotyczyć przedstawienia dwóch kwestii: rozwoju istniejącej działalności lub zaprezentowanie nowego przedsięwzięcia. Z jakich elementów powinien się...

20.04.2015

Jak przygotować biznesplan?

Małe i średnie firmy

Biznesplan jest planem strategicznym, zawierającym analizę rynku dla potrzeb określonych w nim założeń. Zasadniczo stanowi on informację dla inwestora zewnętrznego, ale też udziałowca. Dlatego...

15.04.2015

Kredyt czy leasing - co warto wybrać?

Małe i średnie firmy

Inwestycje w Polsce napędzają biznes, ale niejednokrotnie są one dość kosztowne. Na rynku istnieje szereg różnych form ich finansowania. Aby zyskać jak najwięcej korzyści i uniknąć nieprzewidzianych...

08.04.2015

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Małe i średnie firmy

Od 1 grudnia 2014 r. podlegające zgłoszeniu dane dzielimy na podstawowe i uzupełniające. Wniosek do sądu rejestrowego obejmuje dane podstawowe. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru, a następnie...

23.03.2015

Polski biznes poważnie zadłużony

Małe i średnie firmy

Ponad 3 mld złotych wynosi łączna wartość zobowiązań w czterech głównych branżach gospodarki zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów.

19.03.2015

Niewiele firm ubezpiecza należności handlowe

Małe i średnie firmy

Mniej niż 10 proc. polskich firm wie, że należności handlowe można ubezpieczyć. Najczęściej takimi ubezpieczeniami interesują się te podmioty, które mają kłopoty ze zbytem swoich produktów i usług...

17.03.2015

Spółki cywilnej nie trzeba rejestrować

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

04.03.2015

Kontrola także poza siedzibą przedsiębiorcy

Małe i średnie firmy

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt nowelizacji ustawy o Ordynacji podatkowej1 zakłada zmiany co do sposobu i miejsca prowadzenia kontroli przedsiębiorców.Możliwość...

23.02.2015

Rachunek bankowy przedsiębiorcy - czy jest konieczny?

Małe i średnie firmy

Zapewne nieraz słyszałeś lub czytałaś, że jako przedsiębiorca masz obowiązek posiadać rachunek wyodrębniony bankowy i posługiwać się nim w wykonywanej działalności. Czy to jest cała prawda? Czy...

16.02.2015

Likwidacja działalności opodatkowanej ryczałtem

Małe i średnie firmy

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy sporządzić spis z natury. Spisem tym należy objąć towary handlowe, materiały (surowce)...

09.02.2015

Sprawdź, jak założyć spółkę osobową przez internet

Małe i średnie firmy

Od 15 stycznia br. spółki jawne i spółki komandytowe można założyć przez internet. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółkek handlowych oraz niektórych innych ustaw to...

26.01.2015

Co czeka branżę faktoringową w 2015 roku?

Małe i średnie firmy

Niepewność gospodarcza zazwyczaj wpływa na wzrost popularności finansowania w formie faktoringu, dlatego w 2015 roku możemy spodziewać się po raz kolejny kilkunastoprocentowej dynamiki wzrostu rynku...

19.01.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski