Przedsiębiorcy nie płacą za wpis do CEIDG

Małe i średnie firmy

Wszystkie czynności związane z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także wnioskiem o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej czy jej...

27.07.2015

Branding - od czego zacząć?

Małe i średnie firmy

Branding to inaczej budowanie świadomości marki. Czasem pojęcie to sprowadzane jest do wykreowania nazwy, hasła i logo, ale tak naprawdę oznacza ono znacznie więcej. Branding to nadawanie znaczenia...

20.07.2015

Zmienią się zasady uwidaczniania cen towarów

Małe i średnie firmy

Do 20 czerwca br. potrwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen produktów i usług. Projekt przewiduje odstąpienie od obligatoryjnego...

27.05.2015

Firma rodzinna - zalety i zagrożenia

Małe i średnie firmy

Mówiąc o firmie rodzinnej zapewne większość ma na myśli osiedlowy sklep, restaurację, warsztat, ewentualnie niewielką firmą produkcyjną. W pewne zaskoczenie wprowadzić może informacja, że z firmami...

18.05.2015

Wynajem długoterminowy nowym leasingiem?

Małe i średnie firmy

1 lipca 2015 roku wejdzie w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów firmowych i związanych z nimi wydatków, która może znacząco wpłynąć na zyski tysięcy firm....

06.05.2015

Firmy coraz więcej inwestują w programy lojalnościowe

Małe i średnie firmy

Polskie firmy coraz bardziej doceniają znaczenie programów lojalnościowych. Chociaż wciąż jesteśmy pod tym względem daleko za krajami Europy Zachodniej, to rynek rośnie dynamicznie.

28.04.2015

Firmy rodzinne w Polsce tworzą ponad 18 proc. PKB

Małe i średnie firmy

Konfederacja Lewiatan przeprowadziła 12. edycję badań sektora MMŚP. Zebrane dane pozwoliły ocenić wkład firm rodzinnych w tworzenie PKB, w zatrudnienie, udział w nakładach inwestycyjnych. Jak wynika...

27.04.2015

Jak napisać plan marketingowy?

Małe i średnie firmy

Plan marketingowy jest częścią biznesplanu. Może dotyczyć przedstawienia dwóch kwestii: rozwoju istniejącej działalności lub zaprezentowanie nowego przedsięwzięcia. Z jakich elementów powinien się...

20.04.2015

Jak przygotować biznesplan?

Małe i średnie firmy

Biznesplan jest planem strategicznym, zawierającym analizę rynku dla potrzeb określonych w nim założeń. Zasadniczo stanowi on informację dla inwestora zewnętrznego, ale też udziałowca. Dlatego...

15.04.2015

Kredyt czy leasing - co warto wybrać?

Małe i średnie firmy

Inwestycje w Polsce napędzają biznes, ale niejednokrotnie są one dość kosztowne. Na rynku istnieje szereg różnych form ich finansowania. Aby zyskać jak najwięcej korzyści i uniknąć nieprzewidzianych...

08.04.2015

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Małe i średnie firmy

Od 1 grudnia 2014 r. podlegające zgłoszeniu dane dzielimy na podstawowe i uzupełniające. Wniosek do sądu rejestrowego obejmuje dane podstawowe. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru, a następnie...

23.03.2015

Polski biznes poważnie zadłużony

Małe i średnie firmy

Ponad 3 mld złotych wynosi łączna wartość zobowiązań w czterech głównych branżach gospodarki zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów.

19.03.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski