Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do samorządów o zwolnienie z opłat czynszowych przedsiębiorców, którzy wynajmują na swą działalność gminne lokale. W sytuacji lokali, w których najemcy nadal prowadzą działalność, rzecznik MŚP apeluje o ulgi w czynszu, ponieważ epidemia wpłynęła na spadek ich obrotów.

 


Niektóre samorządy zwolniły przedsiębiorców z czynszów

Rzecznik w apelu skierowanym do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podkreśla, że część samorządów zdecydowało się już na takie działania. Jako przykład podaje miasto Kalisz.

W liście do organizacji samorządowych Adam Abramowicz pisze, że szybkie podjęcie tej inicjatywy pomoże uratować firmy oraz miejsca pracy w miastach i gminach.

Czytaj też: Samorządowcy: Pogarsza się sytuacja ekonomiczna miast i gmin