W związku z licznymi pytaniami i pojawiającymi się fake newsami Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że obiekty handlowe działają normalnie i nie rozważa wprowadzenia nakazu ich zamknięcia. Zarówno pracownicy takich obiektów, jak i klienci, są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny, o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Ponadto minister rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców. Co proponują?

Zalecenia dla firm w związku z koronawirusem

Przygotowane wytyczne są skierowane do wszystkich przedsiębiorców, ale w szczególności prowadzących obiekty handlowe, zajmujących się transportem i logistyką. Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac.
 6. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami, dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.
 7. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 9. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 10. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 11. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.).
 12. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 13. Zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
 14. Zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci były czyste i higieniczne
  • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 15. Ograniczyć podróże służbowe i delegacje zagraniczne do minimum.
 16. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych, Główny Inspektor Sanitarny zaleca ograniczenie podróży służbowych i delegacji zagranicznych do minimum. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
 17. Promować pracę zdalną w przypadków osób powracających z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2.
   

Firmy narzekają jednak, że brakuje środków do dezynfekcji, a ich ceny poszybowały w górę. W Polsce brakuje też wytycznych, które detergenty niszczą koronawirusa. Przykładowo Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała listę preparatów, wraz z nazwami i ich producentami, które są skuteczne. Lista jest aktualizowana. Wynika z niej, że skuteczne się środki z chlorem.

W środę Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego, o podwyższenie limitów transakcji bezstykowych do 100 zł. Taką informację podał UKNF na Twitterze. Transakcje zbliżeniowe odbywają się bezstykowo  - jedynie przez zbliżenie karty do terminala, a przy płatnościach poniżej 50 zł nie jest obecnie wymagane podanie kodu PIN lub złożenie podpisu posiadacza karty. 

Czytaj w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 >

Ponadto w zaleceniach przypominają, że a godnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Czytaj więcej: Nadzwyczajne środki do walki z koronawirusem z obawami biznesu w tle >>

Wdrożenie zaleceń jest ważne

Sytuacja jest poważna, bo szef Światowej Organizacji Zdrowia oświadczył, że koronawirus może być określany jako pandemia. W  Polsce od poniedziałku 15 marca na dwa tygodnie zostały zamknięte wszystkie placówki oświatowe i uczelnie, odwołane imprezy masowe, spektakle, koncerty, zamknięte teatry. W przypadku zagrożenia pandemią rząd może jednak wprowadzić znacznie poważniejsze środki, jak zakaz przemieszczania się, czy zamknięcie galerii handlowych. W Polsce do 11 marca potwierdzono 27 przypadków zarażenia koronawirusem, z czego pięć w środę. Osoby te przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Raciborzu, Cieszynie. 317 osób jest hospitalizowanych, 1 193 objęto kwarantanną, a 11 524 nadzorem epidemiologicznym.