Organizacja poinformowała we wtorek, że przeprowadziła konsultacje oraz uzgodniła treść rekomendacji działań dla instytucji pożyczkowych wobec zagrożeń jakie niosą skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj: Jest plan pomocy banków dla firm i kredytobiorców>>

Związek zarekomendował stosowanie wobec klientów instytucji pożyczkowych bezpośrednio dotkniętych zdrowotnymi lub ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 nastepujących działań.

  1. Instytucja pożyczkowa umożliwi odroczenie terminu spłaty pożyczki, całości lub części jej raty, o niezbędny okres, stosowny do pierwotnego terminu kredytowania i sytuacji pożyczkobiorcy, na uzasadniony i dostatecznie udokumentowany wniosek klienta.
  2. Złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty powinno odbywać się bezpłatnie. 
  3. Instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną w sposób odformalizowany. Ponadto instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze.
  4. Instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną w sposób odformalizowany. 
  5. Instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze.
  6. W przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, instytucja pożyczkowa umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach.
  7. Podczas rozpatrzenia wniosku instytucja pożyczkowa kierować się będzie szczególnymi okolicznościami oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych chce, by wprowadzenie ustalonego mechanizmu nastąpiło w terminie do 7 dni od publikacji rekomendacji.

Związek zaleca też swoim członkom modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Powinna ona uwzględniać ich sytuację i wprowadzenie możliwości odroczonej spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia. - Deklarujemy, że władze Związku, zrzeszone instytucje pożyczkowe i członkowie wspierający wyrażają gotowość do współdziałania w kształtowaniu i wdrażaniu dalszych procesów zmian systemowych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania branży finansowej w Polsce i minimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla odbiorców usług finansowych - zapewniono w komunikacie.