"Po raz pierwszy administracja centralna, rząd, stawia w centrum zagadnienia związane z polityką miejską, proponuje kompleksową strategię rozwoju miast i sama sobie narzuca zadania związane z tym rozwojem" - powiedział dziennikarzom Orłowski.

Wstępny projekt Krajowej Polityki Miejskiej jest już gotowy, w połowie roku mają zacząć się formalne konsultacje projektu, a jesienią strategia może zostać zaakceptowana przez rząd.

Dokument, który obejmie horyzont czasowy do 2020 r., będzie dotyczył wszystkich polskich miast, niezależnie od ich położenia, czy wielkości. Jak wyjaśnił Orłowski, Krajowa Polityka Miejska ma zawierać katalog zobowiązań rządu dotyczących rozwoju miast, oraz zbiór wytycznych dla samorządów, jak taką politykę prowadzić i gdzie szukać pieniędzy na inwestycje.

"Krajowa Polityka Miejska ma wskazywać na rolę miast, jako miejsc, gdzie mieszka 60 proc. polskiej ludności, gdzie tworzy się PKB i rynek pracy. Z drugiej strony jednak miasta mają też problemy społeczne, demograficzne i komunikacyjne. Rozwojowi miast musi więc towarzyszyć poprawa jakości życia. Tak, aby były to miejsca dobre do mieszkania i pracy" - wyjaśnił wiceminister.

Strategia ma stawiać miastom pięć szczegółowych celów. Otóż miasta mają być konkurencyjne, silne, zwarte (czyli nierozlewające się na przedmieścia), zrównoważone i sprawne. Cele te rozbito na dziesięć głównych wątków tematycznych, które mają być szczegółowo opisane w dokumencie. Są to: kształtowanie przestrzeni miejskiej, partycypacja społeczna, transport i mobilność, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, rewitalizacja, inwestycje, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, demografia, zarządzane obszarami miejskimi.

Krajowa Polityka Miejska ma wskazywać przepisy prawne, które wymagają analizy i ewentualnych zmian. Orłowski wskazał, że przykładowo mogą to być przepisy dotyczące reklam wielkoformatowych, dochodów samorządów, czy zabudowy. Ponadto w resortach mają powstać centra wiedzy dotyczącej polityki miejskiej. Chodzi o zgromadzenie w jednym miejscu wzorów dokumentów i przykładów dobrych praktyk dotyczących realizacji polityki miejskiej.

Na kwiecień i maj Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje cztery konferencje, na których chce omówić projekt strategii z samorządowcami. (PAP)