Likwidacja przestarzałych pieców ma przyczynić się do poprawienia czystości powietrza. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 11 kwietnia, w sposób ciągły, zostaną rozpatrzone według kolejności wpływania – zapowiedzieli przedstawiciele władz miejskich na konferencji prasowej.

„Zabezpieczyliśmy na wymianę pieców w tym roku 350 tys. zł, to zwykle odpowiada zapotrzebowaniu, ale jeśli wniosków będzie więcej, to dołożymy pieniędzy, tak jak w ubiegłym roku” – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

„Podejmujmy kolejne działania, aby ograniczyć emisję pyłów, ważne są akcje edukacyjne, organizujemy je w szkołach, a w sobotę rusza panel obywatelski poświęcony tematyce walki ze smogiem” – dodał Żuk.

Miasto dotuje zmianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie się do sieci miejskiej, instalację pomp ciepła, a także zakładanie systemów hybrydowych. Samorząd nie ma informacji, ilu mieszkańców używa pieców węglowych.

W ubiegłym roku przy udziale miejskich dotacji zlikwidowano 80 starych pieców na węgiel, dotacje wyniosły 370 tys. zł, o 20 tys. zł więcej niż pierwotnie zaplanowano. W większości ogrzewanie węglowe zmieniono na gazowe. Program ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza prowadzony jest w Lublinie od 2013 r. łącznie w tym czasie miasto wydało na wsparcie wymiany ogrzewania ponad 1,4 mln zł, mieszkańcy zlikwidowali ponad 300 pieców i kotłów na paliwo stałe.

„Efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji pyłu PM10 o ponad 16 ton rocznie. Z każdym rokiem mamy tego pyłu mniej” – powiedziała dyrektor wydziału ochrony środowiska lubelskiego Ratusza, Marta Smal-Chudzik.

Smog w Lublinie pojawia się kilkadziesiąt razy w roku. W ubiegłym roku były 44 dni, kiedy stężenie pyłu PM10 w powietrzu przekraczało dopuszczalny poziom, w tym roku było 20 takich dni.

Na sobotę zaplanowano w Lublinie pierwsze spotkanie panelu obywatelskiego, poświęconego tematowi walki ze smogiem. Weźmie w nim udział 60 mieszkańców miasta, reprezentatywnych pod względem płci, wieku, wykształcenia i dzielnicy zamieszkania. Zostali oni wylosowani spośród 752 osób, które zgodziły się na udział w panelu. Zaproszenia wysłano do 12 tys. losowo wybranych mieszkańców.

Panel będzie się składał z sześciu spotkań odbywających się w kolejne soboty. Pierwsze trzy spotkania będą miały charakter edukacyjny, z udziałem ekspertów, później uczestnicy panelu zajmą się wypracowaniem rekomendacji dla władz miejskich. (PAP)