Według informacji BGK do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 63,373 tys. przedsiębiorstw.
15 marca minął rok od udzielenia pierwszego kredytu objętego gwarancją państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, a MF przygotowało projekt rozporządzenia przedłużający działanie programu.