Poprawa otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców powinna stanowić priorytet każdego rządu...
Katarzyna Bogucka
13.04.2016
Szybsze eliminowanie klauzul niedozwolonych z umów, lepsza pomoc konsumentom w sądzie i...
PAP
13.04.2016
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków...
Maciej Czepiel
13.04.2016
Budownictwo
Wczoraj Rada Ministrów przyjęłaprojekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt...
Inny
13.04.2016
Odmowa uzgodnienia jest bezwzględną przesłanką odmowy udzielenia zezwolenia. Nawet pozytywne...
Janusz Jerzy
13.04.2016
Środowisko
Umowę na zaprojektowanie i budowę 16 km drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław na odcinku między...
PAP
13.04.2016
Budownictwo
1 stycznia 2017 r. mieszkańcy bloków stojących na ziemi nienależącej do nich mogą obudzić się już...
Dorian Lesner
13.04.2016
Budownictwo
Politycy PO po raz kolejny skrytykowali decyzję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o odstrzale...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Pod względem sprzedaży i oferty mieszkań Wrocław jest trzecim największym rynkiem deweloperskim w...
Inny
13.04.2016
Budownictwo
Za 3,5 roku nowy most na Wiśle połączy małopolską Borusową z Nowym Korczynem w województwie...
PAP
13.04.2016
Budownictwo
Działania UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczania Morza Bałtyckiego przez ścieki są...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Mimo krytyki PSL-owskiego projektu regulującego kwestię odszkodowań łowieckich, wszystkie kluby...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Głównym celem programu, który rozpoczyna się w Puszczy Białowieskiej jest ochrona siedlisk i...
PAP
13.04.2016
Środowisko
W Unii Europejskiej jest świadomość, że udział energii z OZE będzie rósł i dlatego trzeba na nowo...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Sejmowa komisja środowiska opowiedziała się za projektem ustawy zakładającym, że po 1 maja Lasy...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Greenpeace apeluje do rządu, by cała Puszcza Białowieska była parkiem narodowym. We wtorek na...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Wystarczyło kilka ciepłych dni na przełomie marca i kwietnia, by w sztucznych zbiornikach na wodę...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Zryczałtowana składka na ZUS to niesprawiedliwy i niszczący pracę system - mówił we wtorek na...
PAP
13.04.2016
Łączna moc mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 22 MW, z czego...
Maria Pietkiewicz
12.04.2016
Budownictwo
W ocenie MŚ, w latach 2008-2015 koalicja rządząca PO PSL błędnymi decyzjami gospodarczymi, kierując...
Dorian Lesner
12.04.2016
Środowisko
Według nowego harmonogramu nowy budynek ambasady RP w Berlinie ma powstać do 2019 r. -...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Inwestor zamierza wybudować wiatę nad istniejącymi dystrybutorami stacji paliw. Istniejąca stacja...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
12.04.2016
Budownictwo
Ponad 80 proc. chińskich wód gruntowych wydobywanych ze stosunkowo płytkich studni nie nadaje się...
PAP
12.04.2016
Środowisko
Blisko 60 proc. mikro- i małych firm nie ma zaufania do decyzji nowo wybranego rządu i nie wierzy,...
Inny
12.04.2016
Każdypunkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnychpowinien mieć regulamin określający zasady...
Janusz Jerzy
12.04.2016
Środowisko
Książki o tematyce dotyczącej ochrony środowiska najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
12.04.2016
Środowisko
W przypadku zmiany jedynie podmiotu korzystającego ze środowiska, będącej konsekwencją...
Krzysztof Gruszecki
12.04.2016
Środowisko
Popyt na nowoczesne systemy informatyczne klasy Business Intelligence do zarządzania...
Inny
12.04.2016
Ponad 64 proc. przedsiębiorstw nie ma problemów z wyegzekwowaniem należności od klientów...
PAP
12.04.2016
Mikroprzedsiębiorcy będą obowiązkowo przekazywać dane do kontroli w postaci Jednolitego Pliku...
Inny
12.04.2016