Nowa regulacja zabrania stosowania na poziomie krajowym restrykcji geograficznych dotyczących przepływu danych nieosobowych. Dotyczy to np. o danych wytworzonych przez komputery czy inne urządzenia. Ich liczba będzie rosła wraz z rozwojem internetu rzeczy oraz technologii superszybkich połączeń 5G.

Ograniczenia dotyczące lokalizacji danych będą dozwolone jedynie ze względów bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie pozostałe wymogi dotyczące lokalizacji danych będą musiały zostać przekazane Komisji Europejskiej i opublikowane online, aby zapewnić zgodność i przejrzystość.

Państwa członkowskie nie będą mogły wymagać od firm czy organizacji przechowywania lub przetwarzania danych na swoim terytorium. Taka liberalizacja zwiększy konkurencję w tym sektorze gospodarki w UE. Polska liczy na to, że dzięki niższym kosztom do naszego kraju napłyną inwestycje.

Polska w porozumieniu z innymi krajami długo naciskała na Komisję Europejską, by przedstawiła propozycje w sprawie eliminacji barier cyfrowych, które funkcjonują na unijnym jednolitym rynku.