Artykuły te dotyczą obowiązku filtrowania treści pod kątem praw autorskich oraz tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Projekt nowego prawa wskazuje m.in. jakie elementy artykułu dziennikarskiego mogą być publikowane przez agregatory treści bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych. Proponowane przepisy wymagają, by platformy (takie jak np. Facebook) płaciły posiadaczom praw autorskich za publikowane przez użytkowników treści lub kasowały takie materiały.

Czytaj: PE poparł kontrowersyjne zmiany w prawie autorskim >>

Deklaracja polskiego rządu złożona została na posiedzeniu grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy. Przedstawiciele krajów członkowskich odnosili się na nim do stanowiska przegłosowanego mwe wrześniu przez Parlament Europejski. Nie przyjęto jednak żadnych wniosków końcowych i dyskusje mają być kontynuowane.