Chodziło o podatnika, który jednocześnie prowadził własną firmę i pracował na etacie w 2011r. Jego działalność gospodarcza była opodatkowana podatkiem liniowym. Natomiast dochód ze stosunku pracy podlegał skali podatkowej. Każde z tych źródeł dochodu mężczyzna rozliczał osobnym zeznaniem podatkowym. W tym samym czasie pozostawał w związku małżeńskim i dlatego chciał skorzystać z możliwości rozliczenia otrzymanych przychodów ze stosunku pracy wspólnie z małżonką. Nie wiedział tylko czy byłoby to dopuszczalne przy równoczesnym osobnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej.

Łączenie i rozdzielanie dochodów

Dyrektor izby skarbowej zaprzeczył, aby podatnik mógł w takiej sytuacji dokonać wspólnego rozliczenia z żoną. Tłumaczył, że jeżeli do jednego z małżonków w danym roku podatkowym miał zastosowanie przepis art. 30c ustawy o PIT (m.in. podatek liniowy dla działalności gospodarczej), to traci się prawo do łącznego opodatkowania dochodów. Organ podkreślił, że bez znaczenia przy tym pozostaje fakt uzyskiwania i oddzielnego rozliczania dochodów z tytułu umowy o pracę.

Zobacz również: NSA: Nie ma interpretacji, ale może być opinia zabezpieczająca >>

NSA: Nie każdy koszt musi być wydatkiem na reprezentację >>

Jednak argumentacja fiskusa nie przekonała podatnika. Uznał, że taka interpretacja przepisów prowadzi do pozbawienia osób osiągających "mieszane" dochody i ich współmałżonków ich ustawowych praw. Argumentował, że nie ma przeszkód, aby dochody z pracy danej osoby (całkowicie odrębne od opodatkowanych liniowo dochodów z działalności gospodarczej) opodatkować wspólnie z dochodami współmałżonki podatnika, zwłaszcza, że pod każdym innym względem dochody te są przez przepisy podatkowe traktowane jak dochody z pracy, i nie można do nich na przykład zastosować podatku liniowego.

Zakaz łączenia szczególnych form opodatkowania

Ostatecznie mężczyzna i tak przegrał przed sądami administracyjnymi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 1443/15) poparł twierdzenia organu, przy czym stwierdził, że interpretacja art. 30c ustawy o PIT jest bardzo jasna i klarowna. WSA podkreślił, że wybór sposobu opodatkowania oraz zmiana tego wyboru są bardzo ważne zarówno dla każdego podatnika, jak i dla interesów fiskalnych państwa i dlatego powinny być dokonywane z należytą starannością i rozwagą.

3 października Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2837/16) przyznał rację WSA i fiskusowi. Ponadto zaznaczył, że już sam wybór opodatkowania podatkiem liniowym niweluje prawo do wspólnego rozliczenia małżonków, nawet gdyby podatnik nie osiągnął dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. NSA stwierdził, że podatnik domagał się, aby połączyć dwie szczególne formy opodatkowania w jedno, a to jest bezzasadne. I tak w przypadku tego podatnika dochodzi do wyłomu od zwykłego opodatkowania – opodatkowanie podatkiem liniowym.