Minister Infrastruktury postanowił zmienić przepisy rozporządzenia z  31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. W uzasadnieniu do projektu wskazał, że istnieją obecnie wątpliwości przy stosowaniu §7 tego rozporządzenia. Przepis ten określa prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. Zgodnie z jego obecnie obowiązującym brzmieniem, egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z części pisemnej albo praktycznej, przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od przeprowadzenia egzaminu. 

Czytaj również: Policja przejmie fotoradary i kamery przy czerwonych światłach >>

Jedna czy dwie poprawki? 

Resort infrastruktury, który odpowiada za projekt, wskazuje, że dotychczas powstawały wątpliwości, czy użyte określenie „prawo do jednego egzaminu poprawkowego” oznacza, że uprawnienie to przysługuje w ramach każdej z części egzaminu kwalifikacyjnego, czy też daje prawo do jednej poprawki – z części pisemnej albo praktycznej. Przyjęcie drugiej interpretacji jest bardzo niekorzystne dla osób, które nie zdały za pierwszym razem. Ponieważ oznaczałoby to, że w przypadku konieczności przystąpienia do poprawki z jednej części, to zablokowana zostaje możliwość poprawienia drugiej.

Egzaminy bez wątpliwości 

W celu uniknięcia wyżej opisanych wątpliwości, resort uznał, że do §7 należy wprowadzić odpowiednie zmiany, tak aby z jego treści bezspornie wynikało, że do egzaminu poprawkowego można przystąpić zarówno z części pisemnej, jak i praktycznej. Zmiany w rozporządzeniu mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Ponadto resort wskazuje, że w projekcie nie ma potrzeby zamieszczenia przepisów przejściowych, ponieważ obecnie nie są prowadzone kursy specjalistyczne. Dlatego też w najbliższym czasie nie będą się odbywały egzaminy kwalifikacyjne.