Urząd Zamówień Publicznych (UZP) już uruchomił miniPortal, który pozwala na prowadzenie przetargów w internecie. Choć obowiązek elektronizacji zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wejdzie w życie dopiero 18 października, to na  mininiportal.uzp.gov.pl zarejestrowało się już 1500 zmawiających. Dodali oni 149 zamówień.

Zobacz szkolenie online Elektronizacja zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów UE>>

- Udostępniliśmy nowoczesne, intuicyjne, uniwersalne i ogólnodostępne narzędzie do komunikacji elektronicznej, które zapewnia aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert  – mówi Hubert Nowak, prezes UZP. Ma ono umożliwić elektronizację zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Dla dostaw i usług dla administracji centralnej jest to - 144 tys. euro, dla zamówień i usług dla administracji samorządowej - 221 tys. euro oraz 5,548 mln euro  dla robót budowlanych. Ze sprawozdania UZP wynika, że w 2017 r. takich zamówień było ponad 22 tys. na 139 tys. wszystkich. Ich łączna wartość wyniosła prawie 115 mld zł, gdy wszystkie udzielone zamówienia miały wartość 163 mld zł.

Obawy o ePUAP

Zamawiający, którzy chcą korzystać z miniPortalu muszą posiadać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP, login i hasło Biuletynu Zamówień Publicznych. Z kolei wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP, muszą posiadać na platformie konto firmy. Bez niego nie złożą ofertu przez miniPortal. To zdaniem wykonawców jest największym zagrożeniem miniPortalu. Platforma ePUAP często nie działa. W takich sytuacjahc bezpiecznie będą się czuły tylko te instucje, które zamówiły własne platformy, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej lub wykupiło abonament w komercyjnych, np. Sąd Apelacyjny w Krakowie wykupił dostęp do komercyjnego portalu dla 432 sądów.

– Każdy system może się zawiesić. Dlatego dobrze mieć dwa. Nie twierdzę, że miniPortal to jedyne rozwiązanie – zapewnia Hubert Nowak.
Dodaje jednak, że jeśli doszłoby do awarii ePUAP, zamawiający może unieważnić postępowanie lub je wydłużyć  – wówczas jednak musi jeszcze raz opublikować ogłoszenie lub je unieważnić. – Być może warto rozważyć zapisanie takiej możliwości w specyfikacji Istotnych warunków zamówienia– tłumaczy Nowak.

 


 

miniPortal od strony zamawiającego

Do miniPortalu może zalogować się każdy zamawiający, który ma już konta w Biuletynie Zamówień Publicznych – login i hasło do miniPortalu jest  takie samo jak do BZP. Następnie może dodać przetarg, który został już ogłoszony.  Jego dane: nazwa, adres, itp. zostaną pobrane automatycznie z bazy BZP. W formularzu o postępowaniu trzeba wybrać tryb postępowania, podać termin składania wniosków i ofert. – Do wyboru jest także tryb z wolnej ręki – zauważa Jacek Gola z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I dodaje, że nie trzeba w nim podawać daty, co wymagają niektóre platformy komercyjne.

System generuje identyfikator postępowania, a przede wszystkim klucz publiczny do zaszyfrowania ofert oraz klucz prywatny do deszyfrowania ofert. Klucz publiczny można pobrać po wypełnieniu formularza postępowania. – Zarówno klucz publiczny jak i  identyfikator postępowania zamawiający  powinien udostępnić na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją postępowania. - Bez nich wykonawcy nie złożą poprawnie oferty – podkreśla Hubert Nowak.
Każdy może też pobra klucze bez logowania. Wystarczy wejść do zakładki „Lista wszystkich postępowań”, znaleźć interesujące go postępowanie i kliknąć w szczegóły.

Tyle, że  zamawiający będący spółką czy przedsiębiorcą nie posiadającym statusu podmiotu publicznego, by korzystać z ePUAP, musi zawrzeć porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w sprawie przyznania funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP. Wniosek o porozumienie należy złożyć wykazując interes faktyczny w udostępnianiu usług na ePUAP lub w korzystaniu z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego.

Szyfrowanie ofert

Na miniPortalu każdy może  przeglądać wszystkie dodane do niego postępowania. – Można je filtrować m.in. przez nazwę postępowania, zamwawiającego czy miasto.  Wnioski lub oferty składa jednak za pośrednictwem platformy ePUAP.  To oznacza, że wykonawca musi założyć sobie konto na ePUAP. Po wejściu w formularz do złożenia oferty i uzupełnieniu numeru ogłoszenia TED lub BZP, pozostałe dane uzupełnią się automatycznie. Załączane dokumenty muszą być zaszyfrowane i podpisane podpisem elektronicznym. Do zaszyfrowania oferty potrzebny jest klucz publiczny, a także aplikacja, którą można pobrać ze strony portalu.

Czytaj również: JEDZ bez pełnomocnictwa >>

Do formularza można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. Co można zrobić, gdy dokumenty ważą więcej?
- Należy podpisać je kwalifikowanym podpisem , skompresować  w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza. Można też wysłać kolejne formularze. Ważne by miały taki sam identyfikator postępowania -  tłumaczy Krzysztof Fijołek, dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP. 

Po wysłaniu oferty na adres mailowy powinno przyjść UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
Pobierz instrukcję obłsugi miniPortalu tutaj >>

Otwarcie ofert

Zamawiający z Platformy ePUAP pobiera wszystkie zaszyfrowane oferty i zapisuje je na swoim komputerze. Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal udostępnia klucz prywatny do ich odszyfrowania.

Więcej w LEX SIP: