Część krajów rezygnuje z liniowej stawki PIT

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W 2021 roku opodatkowanie pracy nadal spada. Rzeczywisty poziom różni się jednak znacząco w zależności od regionu. Czechy zdecydowały się na powrót z opodatkowania liniowego do progresywnego. Podobnie - Austria, Niemcy, Słowenia, Chorwacja i Słowacja. Najwyższe stawki VAT obowiązują na Węgrzech, w Chorwacji i Polsce. Jednak same stawki to nie wszystko – takie wnioski wynikają z opublikowanego w czwartek raportu Mazars.
Krzysztof Koślicki
08.07.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Sądy różnie podchodzą do kwestii doręczania pism procesowych, a konkretnie orzeczeń przez portal informacyjny sądów. W części - przykładem są sądy krakowskie - zarządzono by sędziowie korzystali na razie z drogi tradycyjnej, z kolei w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu rozszerzono katalog pism doręczanych przez portal. Prawnicy uważają jednak, że potrzebna jest interwencja ministerstwa.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rodziny, które nie mają własnego mieszkania będą mogły liczyć na bony mieszkaniowe. Mniej będzie formalności w przypadku budowy domów do 70 mkw. Lada dzień powinien zostać upubliczniony projekt w tej sprawie. Na razie informacja na jego temat ma pojawić się w wykazie założeń prac legislacyjnych Rady Ministrów
Renata Krupa-Dąbrowska
07.07.2021
Budownictwo Polski Ład
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że korzyści za namówienie znajomych do subskrypcji aplikacji motywującej do zdrowego stylu życia lub do zakupu pakietu szkoleniowego dotyczącego inwestycji na rynku Forex, to mogą być systemy promocyjne typu piramida. Kary finansowe – do 2 mln zł – grożą czterem firmom, ale też pięciu ich menedżerom.
Krzysztof Sobczak
07.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Skarga o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przeciwko PZU Życie nie może zostać rozpoznana z powodu wątpliwości strony co do właściwego powołania i bezstronności sędziego. Spór toczy się od ponad 10 lat i był już raz rozpoznany przez Sąd Najwyższy, który dopatrzył się uchybień w wyroku sądu polubownego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w środę wzór wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Dokument trzeba będzie składać elektronicznie od 31 października 2021 roku. Nowy obowiązek jest związany z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Krzysztof Koślicki
07.07.2021
Ordynacja Rachunkowość Finanse

MF szykuje nowe kary na podmioty powiązane

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
Będą nowe terminy nie tylko na sporządzenie Local file, ale także na wysłanie informacji TPR. Jednak instrumentem gwarantującym pewność w zakresie niekwestionowania przez organy podatkowe metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, pozostanie nadal tylko kosztowna i absorbująca procedura APA. Będą też nowe kary – pisze Radosław Chudy z Kancelarii GWW.
Radosław Chudy
07.07.2021
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
Po bardzo burzliwym dla środowiska „frankowiczów” przełomie kwietnia i maja br., mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem nastrojów, co nie znaczny, że rozwiano wszelkie wątpliwości dotyczące orzecznictwa w tych sprawach. Jednym z istotnych zagadnień, które doczekały się kolejnych interpretacji, jest kwestia przedawnienia wzajemnych roszczeń kredytobiorców i banków
Izabela Libera
07.07.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Mediacja w dobie pandemii stała się szansą na odciążenie sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje więc zmiany dotyczące mediacji i list mediatorów. Na pierwszy ogień może pójść jednak kwestia wynagrodzeń - propozycja w tym zakresie znalazła się już w wykazie prac legislacyjnych rządu, a według nieoficjalnych informacji Prawo.pl, ma pomóc mediatorom w sytuacji gdy strony nie chcą zapłacić.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
07.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Do 3 lipca Polska miała wprowadzić unijny zakaz używania jednorazowych plastikowych sztućców i naczyń. Do tej pory tego nie zrobiła. Poślizg ministerstwo klimatu tłumaczy tym, że dopiero teraz Komisja Europejska wydała wytyczne w sprawie dyrektywy plastikowej, a prace nad projektem implementującym unijne prawo zablokowały liczne uwagi. Dalej wolno więc pić w plastikowych kubkach
Renata Krupa-Dąbrowska
07.07.2021
Środowisko Rynek i konsument Rynek

Drogi zegarek adwokata może być kosztem uzyskania przychodu

Prawnicy Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Skarbówka zaczyna zmieniać podejście do rozliczania kosztów podatkowych przez jednoosobowe firmy. Do tej pory wiele wydatków traktowała jako osobiste i blokowała ich odliczanie. Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednak, że prawnik może odliczyć od przychodów zakup drogiego zegarka z chronografem. Stanowisko skarbówki jest zaskakująco pozytywne – uważają eksperci.
Krzysztof Koślicki
07.07.2021
Prawnicy Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Będą państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty – zdecydował we wtorek rząd. Obecnie maszyniści, jako jedyna grupa zawodowa spośród osób odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów, nie są objęci egzaminem państwowym. Nowe rozwiązanie pozwoli w obiektywny sposób ocenić zarówno umiejętności, jak i jakość szkolenia kandydatów na maszynistów.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2021
Prawo pracy
Państwa członkowskie UE zapewniły wsparcie dla linii lotniczych i organizatorów imprez turystycznych, ale w przypadku linii lotniczych nie powiązały tej pomocy z wymogiem zwrotu kosztów pasażerom – ocenił Europejski Trybunał Obrachunkowy. W okresie od marca do maja 2020 r. anulowano około 50 mln biletów a na pomoc wydano aż  34,7 mld euro
Regina Skibińska
06.07.2021
Rynek Prawo unijne Koronawirus a prawo
Posłowie PiS i Konfederacji chcą tak zmienić Kodeks pracy, aby niedopuszczalna była jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Proponują, zobowiązać pracodawcę do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID19.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
We wtorek 6 lipca Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmówiła podjęcia uchwały dotyczacej kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Uznała, że roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia, a także w sprawie zwrotu uzyskanego bezpodstawnego wzbogacenia w razie uznania umowy za nieważną lub bezskuteczną, zostały rozstrzygnięte w uchwałach tej Izby z 2021 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Finansów zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej skutków brexitu. Jest ona skierowana do przedsiębiorców, urzędów i instytucji. Posłuży Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej do opracowania programu pomocowego dla wszystkich, którzy odczuwają konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
06.07.2021
Doradca podatkowy Finanse Brexit

Polka we władzach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Adwokat Małgorzata Surdek-Janicka, partner kierująca zespołem postępowań spornych w kancelarii CMS objęła stanowisko wiceprezesa w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Od 1 lipca br. będzie współkierować największą instytucją arbitrażową o globalnym zasięgu i ponad 100-letnim doświadczeniu w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów gospodarczych.
Krzysztof Sobczak
06.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, mają problem z ustaleniem, czy pracownik ma prawo do dwóch dni wolnego w roku z tytułu opieki nad dzieckiem. Przepisy nie określają wzoru oświadczenia, a firmy zastanawiają się, czy mogą pytać o datę urodzenia dziecka, by zweryfikować prawo do zwolnienia z pracy. Zdaniem ekspertów, nie.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2021
Prawo pracy
W tym roku podmioty powiązane muszą zaktualizować analizy porównawcze. Zdaniem doradców podatkowych, gdy nie dochodzi do istotnych zmian rynkowych, transakcja powinna być uznana za rynkową - bez konieczności jej aktualizowania. Niedawna interpretacja skarbówki rodzi jednak w tym zakresie wiele wątpliwości. Ignoruje bowiem całkowicie specyfikę transakcji finansowych.
Krzysztof Koślicki
06.07.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Program Mieszkanie Plus, jeszcze pięć lat temu był wizytówką rządu, tak jak 500 Plus. Cele miał ambitne - w krótkim czasie miało powstać 100 tysięcy lokali pod wynajem, co okazało się mrzonką. Nie pomógł nawet kilkukrotny lifting przepisów. Deweloperom brakuje gruntów pod inwestycje, bo te są "trzymane" na potrzeby programu. Przez to rosną ceny mieszkań.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo

PIE: e-KRS to dla przedsiębiorców przede wszystkim oszczędność czasu

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Cyfryzacja procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego jest kolejnym elementem przenoszenia relacji obywatel-państwo i przedsiębiorca-państwo do sfery cyfrowej. Może to być znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, przede wszystkim jeśli chodzi o oszczędność czasu – ocenia Ignacy Święcicki, kierownik działu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

UOKiK: Weksle inwestycyjne to ryzkowne lokowanie pieniędzy

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 400 tys. zł na firmę, która posługując się pieniędzmi konsumentów udziela ryzykownych pożyczek przedsiębiorcom i wprowadza konsumentów w błąd, informując o bezpieczeństwie weksli i ich rentowności. A innej firmie postawił zarzuty związane z oferowaniem weksli pod nazwą „Kwity dochodowe”.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Jednoosobowe firmy dominują na rynku

Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce. Większość to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług
Renata Krupa-Dąbrowska
05.07.2021
Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W przypadku obniżki cen towarów sprzedawcy będą mieli obowiązek podawania obok informacji o obniżonej cenie, również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wprowadzenie takiego obowiązku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta. Będą też nowe przepisy dotyczące m.in. sprzedaży na pokazach.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ustawa o VAT określa przypadki, w których podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury korekty. Szczególnym rodzajem faktury korygującej jej pierwotną treść jest nota korygująca. Wystawia ją nabywca towaru lub usługi. W niektórych przypadkach wystawienie noty nie będzie jednak możliwe.
Krzysztof Kaźmierski
05.07.2021
VAT Rachunkowość

Jak być dobrze poinformowanym o stanie środowiska - webinarium akcji Masz Głos

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Organizacje ekologiczne mają problemy z uzyskiwaniem informacji o środowisku i decyzjach mających na nie wpływ. Od kogo i na jakich zasadach organizacje ekologiczne mogą domagać się udostępnienia takich informacji? Na te pytania odpowie webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego organizowane 6 lipca o 19:00.
Robert Horbaczewski
05.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Jednocześnie do 31 grudnia 2021 r. wprowadzony został okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych wzorów znaków na wyroby winiarskie. Stare banderole trzeba zwrócić do końca lipca. Za zwrócone w tym terminie znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot za znaki akcyzy.
Krzysztof Koślicki
05.07.2021
Akcyza Rachunkowość

NSA: Przegrana Polski w procesie gospodarczym przed sądem polubownym nie jest tajemnicą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wyrok Trybunału Arbitrażowego niekorzystny dla rządu polskiego zawiera elementy i fragmenty niewątpliwie bez znaczenia dla interesów Rzeczypospolitej, jak i indywidualnego interesu gospodarczego przedsiębiorcy, więc może być udostępniony jako informacja publiczna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie cały wyrok zawiera dane tajne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dziś wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika np. z uproszczonej restrukturyzacji, sanacji albo upadłości konsumenckiej na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości - zmiany wejdą w życie w grudniu - ma to się zmienić, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.
Łukasz Lewandowski
05.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pracodawcy sygnalizują, że nie będzie łatwo wytypować grupę lub grupy pracowników do kontroli trzeźwości, według projektu resortu rozwoju i pracy, i uniknąć zarzutu nierównego traktowania załogi. Zdaniem ekspertów, codzienną lub powtarzalną kontrolą trzeźwości powinny być objęte wybrane grupy - ze względu na cel regulacji, a wyrywkową - wszyscy.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2021
Prawo pracy BHP