Waldemar Sługocki jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie kieruje Katedrą Polityki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie Apsley Business School in London.

Czytaj też: Krzysztof Hetman nowym ministrem rozwoju i technologii

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. W 1999 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, pełniąc stanowiska od podinspektora do zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Od lutego 2007 do października 2008 piastował stanowisko zastępcy burmistrza miasta Żagań. W listopadzie 2008 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a następnie dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W latach 2010-2011 wiceminister rozwoju regionalnego. Odpowiadał m.in. za unijne programy Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki oraz kwestie dotyczące polityki przestrzennej. Od stycznia do listopada 2015 r. Waldemar Sługocki pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w zakresie jego kompetencji był między innymi program Infrastruktura i Środowisko.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu polityki regionalnej, funduszy Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego. 

Poseł na Sejm VII, IX i X kadencji oraz senator IX kadencji. W Sejmie i Senacie współprzewodniczył pracom Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej ora Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Pracował również w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Członek Platformy Obywatelskiej od 2016 r. przewodniczący lubuskich struktur partii oraz członek zarządu krajowego.

Żonaty, ojciec córki.