Przepisy obowiązujące od początku roku pozwalają, aby spółka, która wypłaca zaliczki na poczet dywidendy, pomniejszyła potrącany od nich 19-proc. PIT o część podatku należnego od dochodów spółki. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w przełomowej i bardzo ważnej dla podatników interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
13.06.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

O konfliktach wartości w publicznym prawie gospodarczym na KUL

Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Problematyce konfliktu wartości w publicznym prawie gospodarczym poświęcony będzie dwudniowy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, który rozpoczyna się w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Prawo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Robert Horbaczewski
13.06.2022
Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
W 2021 roku polski sektor leasingowy pomógł blisko 900 tys. przedsiębiorcom w nabyciu aktywów o wartości 88 mld zł dla blisko 900 tysięcy przedsiębiorców. Wszystkie umowy musiały być jednak zawarte w formie pisemnej. Nawet w czasie epidemii nie można było zawrzeć ich zdalnie. Ministerstwo Sprawiedliwości w końcu jednak zmienia Kodeks cywilny i dopuszcza umowę przez e-mail, SMS czy telefon.
Jolanta Ojczyk
13.06.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Wakacje kredytowe już od sierpnia, potem zmiany w oprocentowaniu

Rynek i konsument Domowe finanse VAT Rachunkowość
Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych. Dodatkowo, do budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi 1,4 mld zł. WIBOR z kolei zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy – zdaniem rządu - dla kredytobiorców wskaźnik.
Krzysztof Koślicki
11.06.2022
Rynek i konsument Domowe finanse VAT Rachunkowość
Kredytobiorcy, którzy w latach boomu na kredyty frankowe wybrali ten rodzaj finansowania zakupu domu, po ponad dekadzie walk z bankami, mają możliwość zawierania ugód dotyczących zmiany waluty kredytu z franka szwajcarskiego na polski złoty. Teraz jednak, w dobie wyjątkowo wysokiej inflacji i szybko rosnących stóp procentowych, zrobienie tego się nie opłaca.
Regina Skibińska
11.06.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Jest wiele pięknych miejsc na świecie na poprowadzenie własnej firmy - pisałam w Prawo.pl rok temu. Rok później, kiedy przygotowujemy się na wdrożenie Polskiego Ładu w jego drugiej odsłonie, już wiemy, że Polska niekoniecznie jest tym miejscem nie tylko dla firmy, ale także na pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, na najem prywatny, najem w ramach własnej firmy.
Agnieszka Czernik
11.06.2022
PIT Polski Ład

Do końca czerwca rząd ma przyjąć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 to dokument, który określi m.in. zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych.
Robert Horbaczewski
10.06.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Trochę prościej i więcej czasu na raporty o cenach transferowych

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
To już prawie pewne, że terminy raportowania transakcji w cenach transferowych za 2021 r. zostaną przesunięte. Tak więc, termin na złożenie informacji o cenach transferowych na formularzu TPR będzie przypadał do 30 września 2022 r. (w przypadku, gdy termin upływał od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.) lub zostanie przedłużony o 3 miesiące (jeżeli termin upływał od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.)
Jarosław F. Mika Marta Kiryczuk
10.06.2022
CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
Jeszcze w wakacje powinna pojawić się możliwość prowadzenia e-dziennika budowy, bo w czwartek Sejm uchwalił przepisy w tej sprawie. To kolejny już etap cyfryzacji formalności budowlanych. Ale zdaniem inwestorów i prawników cyfryzacja tylko ładnie wygląda w mediach, w praktyce póki co się nie sprawdza. Trzeba poprawić przepisy i doposażyć urzędy w dobre komputery.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.06.2022
Budownictwo Nowe technologie
Tylko 14 dni będą mieli pracodawcy na dostosowanie organizacji pracy zdalnej w swoich zakładach do nowych zasad, jakie określone zostaną w Kodeksie pracy. To za mało, zwłaszcza że nawet uzgodnienie jej wykonywania między pracownikiem a pracodawcą będzie wymagało od tego drugiego dodatkowych działań, np. ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu czy zwrotu kosztów. A to będzie tylko jedna z dużych zmian, jakie w wakacyjnym okresie będą musieli wdrażać.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy - przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
10.06.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Do postępowania administracyjnego w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i możliwość odstąpienia od wymierzenia kary - taką ustawę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 9 czerwca br. w składzie siedmiorga sędziów. I tym samym ujednolicił wykładnię przepisów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2022
Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze

Sejm uchwalił zmiany w finansowaniu budownictwa socjalnego i komunalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Sejm przyjął zmiany w zakresie poprawy mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Celem nowelizacji jest m.in. przyspieszenie realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Do rządowego projektu posłowie dodali kilka poprawek.
Robert Horbaczewski
09.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Sejm znowelizował w czwartek Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawę emerytalną. Zmiany dotyczą likwidacji Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz wprowadzają definicje odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2022
Emerytury i renty Prawo pracy

Polski Ład dużym wyzwaniem – również dla Ministerstwa Finansów

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Największym wyzwaniem dla firm cały czas okazuje się Polski Ład. Wskazało go niemal 80 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się z kolei inflacja, wzrost cen energii i paliw. Zaryzykowałbym jednak stwierdzenie, że Polski Ład okazał się szczególnym wyzwaniem nie tylko dla księgowych i doradców podatkowych, ale także dla rządu - z Ministerstwem Finansów na czele.
Krzysztof Koślicki
09.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Polski Ład cały czas największą bolączką księgowych

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Aż 92 proc. księgowych i doradców podatkowych ocenia, że przepisy Polskiego Ładu są niejasne, niezrozumiałe i nastręczają problemów interpretacyjnych. Niemal połowa biur rachunkowych musiała dodatkowo skorzystać z pomocy doradców podatkowych, by zastosować nowe regulacje. Wszystko po to, by uchronić się przed ryzykiem popełnienia błędów – takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy.
Krzysztof Koślicki
09.06.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Polsce grozi poślizg we wdrażaniu unijnych zasad restrukturyzacji i upadłości. Ostateczny termin na implementację tych przepisów minie 17 lipca, a tymczasem nie ma nawet jeszcze gotowego projektu ustawy. Przeciwko państwu mogą więc posypać się pozwy o odszkodowania ze strony firm, które nie będą mogły skorzystać z możliwości, jakie daje unijna dyrektywa.
Martyna Antosiewicz-Zając
09.06.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Na Ukrainie częściej wprowadzamy na rynek własny produkt i staramy się, aby był lepszy od konkurencji. Polacy szukają rozwiązań opartych na dodatkach. Na Ukrainie prawie w ogóle nie używamy poczty elektronicznej w życiu codziennym, kochamy chatboty. O polskim i ukraińskim LegalTech mówi Regina Bondarenko, współzałożycielka i szefowa Pravoman.
Jolanta Ojczyk
09.06.2022
Nowe technologie LegalTech
Europosłowie odrzucili na sesji plenarnej w Strasburgu sprawozdanie o rewizji unijnego systemu handlu emisjami. W efekcie trzy projekty wchodzące w skład pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55) odesłano do komisji ochrony środowiska naturalnego PE. Komisja ma omówić tę kwestię na jednym z najbliższych posiedzeń w celu znalezienia rozwiązania.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Sejm odrzucił w środę sprzeciw Senatu wobec nowelizacji specustawy o terminalu LNG przewidującej, że w związku z planem przejęcia PGNiG przez PKN Orlen, koncesje poszukiwawcze i wydobywcze PGNiG będą mogły być przeniesione na nowy podmiot. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2022
Prawo gospodarcze
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz interweniuje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności zwrotu subwencji finansowej z Tarczy Finansowej 2.0 PFR przez przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. ze względu na obowiązujące ówcześnie restrykcje covidowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2022
Prawo gospodarcze Finanse
Osoba fizyczna, która w jednym roku podatkowym zakończyła prowadzenie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w następnym roku uzyskała jako wspólnik przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, może nadal korzystać z dokonanego wcześniej wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
Julia Modzelewska Paweł Majewski
08.06.2022
Ordynacja PIT Doradca podatkowy
Firma włączająca do umowy dodatkowo płatne usługi, musi uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na ich uruchomienie - przypomniał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet”.
Krzysztof Sobczak
08.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

SO: Bank złamał zasady współżycia i oskarżył o to klientów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Nie może na naruszenie zasad współżycia społecznego przez przeciwnika procesowego powoływać się ten, kto sam działa wbrew tym zasadom. Wprowadzenie zaś przez bank do obrotu wzorca umowy, który zawierał niedozwolone klauzule umowne, doprowadzając do podważenia równości stron z korzyścią dla siebie – stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.06.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Eksmisje odblokowane, ale uchodźcy z Ukrainy nie wolno usunąć bez wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Covidowy zakaz eksmisji z mieszkań zniesiono, ale fali eksmisji nie ma, bo problemy są cały czas te same - brakuje mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Zdarzają się też pierwsze przypadki przymusowych wyprowadzek uchodźców. Ale one są bezprawne i nie mają one nic wspólnego z eksmisją, do tego potrzebny jest wyrok, a na te w przypadku uchodźców jeszcze za wcześnie.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Płace minimalne we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają gwarantować pracownikom godny poziom życia - taką zasadę zawiera porozumienie zawarte przez negocjatorów Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.
Krzysztof Sobczak
07.06.2022
Prawo pracy
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody prezesa UOKiK na połączenie Orlen-Polska Press. Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślił, że na gruncie prawa o ochronie konsumentów nie można brać pod uwagę kryteriów pozaekonomicznych.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.06.2022
Rynek Ochrona konkurencji
Jeśli frankowicz spłacił kapitał swojego kredytu, ma szansę na zabezpieczenie roszczenia głównego zgłoszonego w pozwie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności bieżących rat kredytu. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie, ale udzielenie zabezpieczenia może w praktyce odpowiadać darmowym wakacjom kredytowym.
Regina Skibińska
07.06.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rejestracja uchwały w KRS nie jest warunkiem zmiany roku podatkowego

Ordynacja CIT Doradca podatkowy Spółki Prawo gospodarcze
Przepisy nie uzależniają możliwości dokonania skutecznej zmiany roku podatkowego od zarejestrowania w KRS uchwały zmieniającej umowę lub statutu spółki w trakcie starego roku podatkowego. Zmiana roku musi być skuteczna prawnie, czyli musi być zarejestrowana w KRS na dzień poinformowania o niej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy mają na to czas w tym roku do końca czerwca.
Wiesława Moczydłowska
07.06.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy Spółki Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.
Dorian Lesner
07.06.2022
RODO Wybory
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski