Prawo.pl
Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez tę kancelarię, a łączne kary dla spółki wyniosły blisko 640 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
31.05.2023
Rynek i konsument Finanse
Zlecenie przelewu na rzecz urzędu skarbowego nie wypełnia obowiązku złożenia korekty deklaracji podatkowej. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie może dojść do korekty rozliczenia, które wcześniej nie zostało złożone. Przepisy dotyczące ulgi muszą być interpretowane ściśle z jego brzmieniem. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
31.05.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.
Zofia Jóźwiak
31.05.2023
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Sprzedaż końcowa węgla przez gminy kuleje. Mieszkańcy nie są zainteresowani opałem, a ci, którzy chcą go kupić, mogą zrobić to taniej w państwowej spółce. Śląski Związek Gmin i Powiatów uważa, że ostatnia nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie pomaga gminom. Chcą wprowadzenia kolejnych rozwiązań.
Maria Dec-Kiełb
31.05.2023
Samorząd terytorialny Węgiel
Rządowa pomoc w kluczowym momencie objęła jedynie gospodarstwa domowe, a nie firmy i przedsiębiorstwa, co sprawiło, że przedsiębiorcy musieli ograniczać swoją działalność. Jak wynika z badania, negatywny wpływ i wzrost rachunków odczuło 79 proc. mikro- i małych firm.
Inga Stawicka
30.05.2023
Małe i średnie firmy Energetyka
Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie zatopi małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. To nie jedyna rafa, jaka znalazła się w projekcie, nad którym pracuje resort rozwoju. Na pewno ukróci on patodeweloperkę, ale też zaszkodzi uczciwym firmom.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.05.2023
Budownictwo

Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych

PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Skarbówka regularnie monitoruje media społecznościowe i portale sprzedażowe. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość lub prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji. Urzędnicy mogą też zweryfikować, czy odliczone przez przedsiębiorcę koszty podróży służbowej nie dotyczyły de facto wyjazdu na wakacje. Eksperci przyznają, że zaskoczeniem może być skala takich działań i często negatywne dla podatników skutki.
Monika Pogroszewska
30.05.2023
PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – nie pomogli obywatele, pomogą posłowie?

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców, który miał zrealizować jeden z postulatów rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, nie wpłynął do Sejmu – ustalił serwis Prawo.pl. Oznacza to, że komitetowi inicjatywy ustawodawczej nie udało się zebrać wymaganych dla projektu obywatelskiego 100 tysięcy podpisów. Jego autorzy nie rezygnują i zamierzają jeszcze w tym tygodniu złożyć projekt poselski.
Grażyna J. Leśniak
30.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
365 obywateli Białorusi trafiło dziś do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany. Podjęto wobec nich również inne działania, m.in. zamrożenie zasobów gospodarczych. Sankcje o charakterze gospodarczym zostały nałożone również na kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych powiązanych z Rosją.
Inga Stawicka
29.05.2023

Zapowiedzi upraszczania i uszczelniania podatków na VII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego, jego uproszczenie realizowane przez projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz dalsza cyfryzacja – zapowiedział w poniedziałek dyrektor departamentu systemu podatkowego MF Marcin Lachowicz, podczas VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Monika Pogroszewska
29.05.2023
Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Po erze Wielkiej Rezygnacji, nadszedł czas na quiet quitting, czyli ciche odchodzenie. Początek tej praktyce dało wchodzące na rynek pracy pokolenie Z, które otwarcie rozmawia o problemach, z jakimi zmaga się w środowisku zawodowym. W obliczu postępującej zmiany pokoleniowej, pracodawcy będą zmuszeni do adaptacji w nowych realiach. Stagnacja i próba zamknięcia się w dotychczasowych ramach może zakończyć się oporem ze strony młodej kadry.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.
Agata Witkowska Dominika Fallach
29.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Fiskus cały czas chętnie weryfikuje dochowywanie należytej staranności przez podatników. Przedsiębiorcy notorycznie muszą także udowadniać brak świadomości uczestnictwa w potencjalnym oszustwie. Weryfikacja kontrahenta tylko na początku współpracy to jednak dla fiskusa za mało. Skarbówka zmusza więc firmy do okresowych przeglądów. Zapomina jednak, że to nie podatnik ma przeprowadzać kontrole.
Krzysztof Koślicki
29.05.2023
CIT VAT Doradca podatkowy Finanse Compliance
Klienci Getin Banku, kwestionujący ważność swojej umowy kredytowej, powinni pomyśleć o potrąceniu wierzytelności wobec banku, wynikającej z nieważnej umowy z wierzytelnością banku wobec nich, z tytułu wypłaconego kapitału. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać pozwani przez syndyka o zwrot kapitału kredytu, nawet jeśli dotychczasowa suma spłat przewyższa kwotę wypłaconego kapitału kredytu.
Regina Skibińska
29.05.2023
Banki Kredyty frankowe
W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.
Marek Rotkiewicz
27.05.2023
Prawo pracy
Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
Joanna Maj
27.05.2023
BHP Budownictwo
Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
27.05.2023
Środowisko Budownictwo

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
Patrycja Maksymiak Konrad Kaczyński
27.05.2023
Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Likwidacja opłaty ewidencyjnej za rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego czy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Kierowcy taksówek zamawianych przez aplikacje będą podlegać większej weryfikacji. A także usuwanie punktów karnych po roku a nie po dwóch. Takie zmiany zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i innych ustaw, do której w czwartek Senat wniósł poprawki, a w piątek Sejm przyjął część z nich.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Samorząd terytorialny
Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Przedsiębiorcy będą musieli jednak spełnić określone warunki. Rząd szacuje, że z programu ma skorzystać ok. 150 podmiotów, a miesięczny budżet przeznaczony na pomoc wyniesie średnio 2,3 mln zł.
Inga Stawicka Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Nie będzie również warunków zabudowy wydawanych na czas nieokreślony. Taka decyzja będzie ważna tylko przez pięć lat. W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023
Administracja publiczna Nieruchomości

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej, ani współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. W piątek, podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023
Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.
Maria Dec-Kiełb
26.05.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Zostanie utworzona nowa linia kredytowa dla firm, które skupują zboże i owoce miękkie. Ma to zachęcić przedsiębiorców do dokonywania zakupów od polskich rolników i sadowników. Kredyt ma być objęty preferencyjnymi warunkami i być częściowo finansowany przez państwo. O propozycji mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.
Inga Stawicka
26.05.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach przewiduje zaostrzenie przesłanek umożliwiających otrzymanie ochrony przez sygnalistę dokonującego zgłoszenia zewnętrznego. Zdaniem prawników, te rozwiązania niosą ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego. Sygnalista będzie musiał złożyć pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, oświadczenie o prawdziwości przekazywanych informacji na moment dokonania zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Policja Prawo pracy Prawo unijne

Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - sprzedaż towarów podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie.
Malwina Pasternak-Janik
26.05.2023
VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.
Krzysztof Kaźmierski
26.05.2023
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Oba kraje będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Monika Pogroszewska
26.05.2023
CIT VAT Administracja publiczna
Sejm rozpoczął pracuje legislacyjne nad projektem uchylającym przepisy z Polskiego Ładu. Od 1 stycznia 2024 r. obniżały one limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł. a także wprowadzały obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku, gdy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2023
Małe i średnie firmy Finanse
Pozorność czynności na gruncie prawa cywilnego, bez wykazania tego, że wiąże się ona z oszustwem, bądź nadużyciem prawa, nie jest przesłanką wystarczającą do zakwestionowania odliczenia VAT. Artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o VAT jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE. Potwierdził to w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wiesława Moczydłowska
26.05.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski