ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa

Realizacja celów długoterminowych ważnym czynnikiem rozwoju miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Miasta to centra rozwoju-lokomotywy - krajowe, regionalne, subregionalne i lokalne - których zadaniem jest m.in. tworzenie ponadlokalnej infrastruktury społecznej i ekonomicznej. Efektywne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego i kształtowanie gospodarki opartej o wiedzę prowadzi do rozlewania się ich rozwoju-dyfuzji na obszary funkcjonalnie zależne
Eugeniusz Sobczak Michał Staniszewski
15.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.
Regina Skibińska
15.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

Podatkami zaczynają rządzić algorytmy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Algorytmy, Big Data i Machine Learning zaczynają być w podatkach odmieniane przez wszystkie przypadki. Podatki odchodzą od papieru, a dostarczanie danych w sposób odizolowany i niepozwalający na ich analizę w szerszym kontekście przechodzi do lamusa. Dzięki algorytmom organy podatkowe stają się pomału jak Google czy Facebook, wiedząc o podatnikach często może i więcej niż oni sami.
Krzysztof Koślicki
15.07.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

SN: Sędziowie rejonowi nie zauważyli, że przepis uchylono

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Uwagi sądu pierwszej instancji uszła zarówno utrata mocy obowiązującej artykułu o karach za samowolę budowlaną, jak i konieczność zakwalifikowania zachowania sprzecznego z prawem jako wykroczenia - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. I umorzyła postępowanie mimo upływu terminu przedawnienia w momencie składania kasacji przez prokuratora.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Szesnaście organizacji branżowych wystąpiło z apelem w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rop) do wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Chodzi o implementację unijnych rozwiązań do polskiego prawa. Proponują, aby projektowanie nowego modelu ROP odbywało się w pierwszej kolejności z poziomu identyfikacji zagrożeń dla możliwości realizacji celów środowiskowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.07.2021
Środowisko Rynek
Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe dotyczące nowych wzorów JPK_V7K i JPK_V7M. Konsultowane zmiany mają związek z nowelizacją przepisów w podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku. Opinie o nowych wzorach plików można zgłaszać do końca lipca.
Krzysztof Koślicki
14.07.2021
VAT Rachunkowość
Zbyt późno podjęto działania wobec klienta, który nie spłacał kredytu konsumenckiego i w efekcie część roszczeń uległa przedawnieniu. Jednak sądy dwóch instancji uznały, że do przedawnienia nie doszło. W sprawę właczył się Rzecznik Finasnowy, który skierował w tej sprawie skargę nadzywczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Ćwierć miliarda złotych za naruszenie reguł konkurencji

Prawo cywilne Spółki Ochrona konkurencji
Kwotę 163,7 mln złotych wraz z odsetkami, co daje łącznie ponad 263 milionów złotych, ma zapłacić spółka Emitel na rzecz Magna Polonia jako rekompensatę za naruszenie reguł uczciwej konkurencji - zdecydował 2 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. To prawdopodobnie największa kwota zasądzona w tego typu sprawie w polskiej praktyce sądowej.
Katarzyna Buczkiewicz
14.07.2021
Prawo cywilne Spółki Ochrona konkurencji
Zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego za czerwiec. Trzeba będzie w nim wykazać subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedsiębiorcy od 1 czerwca otrzymują decyzje o wysokości umorzonej subwencji. Taki dokument stanowi podstawę do rozpoznania przychodu i naliczenia podatku. Rząd zapowiada zwolnienie z podatku, ciągle nie ma jednak przepisów w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
14.07.2021
CIT Rachunkowość Tarcza finansowa
Produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie Unii może być sprzedawany w innym jedynie, gdy dopuściło go ono do obrotu. Jeśli takiego pozwolenia brak, lek można dostarczyć do drugiego państwa, jeżeli w świetle prawa Unii jego stosowanie służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb o charakterze medycznym. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie.
Jolanta Ojczyk
14.07.2021
Farmacja Prawo unijne
Każda rozprawa przed WSA oraz NSA powinna uwzględniać ocenę wszczęcia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia postępowania podatkowego. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze złą interpretacją przepisów, naciąganiem lub też obchodzeniem prawa podatkowego ze strony Krajowej Administracji Skarbowej
Agnieszka Czernik
14.07.2021
Ordynacja Doradca podatkowy

NSA: Opłata recyklingowa nie do zwrotu

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Opłata recyklingowa nie stanowi obciążenia ostatniego użytkownika kosztami przetwarzania pojazdu wycofanego z eksploatacji, ponieważ środki na utrzymanie systemu recyklingu nie pochodzą niemal w całości z opłat recyklingowych. Nie jest też sprzeczna z tzw. dyrektywą wrakową - orzekła Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2021
Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Prawo pracy HR

Samorządy wciąż walczą z reklamami, a firmy czasem w sądach wygrywają

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Wiele samorządów chce "ukrócić” nadmiar reklam i przyjmuje uchwały krajobrazowe. Ale firmy nie chcą dobrowolnie ich usuwać. Idą do sądów, a wyroki są różne. W Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie dwa pytania dotyczące przepisów, dzięki którym miasta mogą żądać usunięcia legalnie postawionych nośników reklam. Jeżeli okaże się, że są one niekonstytucyjne, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odszkodowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.07.2021
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź związane z elektromobilnością. Przepisy mają obowiązywać tylko dwa lata i dotyczyć jedynie okolic Jaworzna i Stalowej Woli. Wcześniej podobną zamianę, ale dalej idącą, przygotowywali posłowie PiS.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
Środowisko Budownictwo
Projektowane przepisy ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych mają w założeniu uprościć obowiązki sprawozdawcze dla małych i średnich organizacji pozarządowych, zwiększyć jawność działalności i poszerzyć krąg organizacji mogących korzystać z uproszczonej ewidencji. Nie wszystkie propozycje podobają się organizacjom. M.in. te dotyczące podawania danych donatorów.
Robert Horbaczewski
13.07.2021
Rachunkowość Administracja publiczna RODO

Małe firmy chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji

Wymiar sprawiedliwości Spółki Małe i średnie firmy
Statystyki niewypłacalności firm poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 roku, ale dwie trzecie przypadków to efekt wykorzystania nowej procedury pozasądowej. Spowodowała ona także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych. Możliwość korzystania z tej formy jest czasowa, ale została ostatnio wydłużona do 30 listopada 2021 r.
Regina Skibińska
13.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Spółki Małe i średnie firmy
Z obawy przed czwartą falą pandemii i pracą firm w tych warunkach, pracodawcy szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy sięgają po bodźce finansowe – chcą zabierać premie tym, którzy się nie zaszczepią. Eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Joanna Smarż Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
BHP Budownictwo
Po ostatniej dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych raportowaniu podlegają także transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Zmiany w przepisach doprowadziły do sytuacji, że firmy muszą teraz sprawdzać klientów swoich kontrahentów. Doradcy podatkowi apelują do MF o zmianę przepisów - na razie bez skutku, liczą jednak, że jesienią resort złagodzi nowe obowiązki.
Krzysztof Koślicki
13.07.2021
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Przed Trybunałem Sprawiedliwosci UE zakończyło się niedawno postępowanie dotyczące zakresu odpowiedzialności operatorów platform, na których są udostępniane lub przechowywane treści naruszające prawa autorskie. Zgodnie z wyrokiem z 22 czerwca 2021 roku – operatorzy ci nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich, jeżeli spełnią określone warunki.
Anna Gołębiowska
13.07.2021
Prawo cywilne Nowe technologie
Obecnie nie ma żadnego powodu, aby wyjąć z zakresu pojęcia pism sądowych orzeczenia, jak też uzasadnienia. Czym innym jest przy tym spełnienie warunków doręczania takich pism przez portal informacyjny. W tym zakresie ustawodawcy zabrakło zdecydowania. W mojej ocenie należy przyjąć, że jest to doręczenie elektroniczne, które nie wymaga do uwierzytelnienia podpisu i pieczęci
Wojciech Łukowski
12.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały - twierdzi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Uważa on również, że projekt Prawa i Sprawiedliwości uderzający w TVN narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2021
Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Prawo wpływa na powstawanie zobowiązań podatkowych

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy
Przepisy prawa podatkowego wymieniają dwa sposoby powstawania zobowiązania podatkowego. Pierwszym są zobowiązania powstające z mocy samego prawa, natomiast innym jest ich powstanie w drodze decyzji organu podatkowego. Istota stosunku zobowiązaniowego sprowadza się do tego, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
Krzysztof Kaźmierski
12.07.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy
7 lipca w Tbilisi Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Jak tłumaczy resort finansów, to efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego.
Krzysztof Koślicki
12.07.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Wzorce umowne stosowane przez Polmlek były niekorzystne dla dostawców mleka. Po interwencji prezesa UOKiK spółka zmienia warunki współpracy z każdym z nich. W trakcie procesu dostosowywania umów przedsiębiorca nie będzie egzekwował postanowień umownych kwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2021
Rynek i konsument
W różnych formach wypoczynku bierze udział 519 263 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 270 800, a za granicą - 15 441 - zatwierdzono 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Łącznie w letnim wypoczynku będzie uczestniczyło 805 504 dzieci i młodzieży.
Monika Sewastianowicz
12.07.2021
BHP Koronawirus a prawo

Gminy wywiozą śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, firmy stracą

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Prywatne firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych biją na alarm. W czwartek Sejm uchwalił niekorzystny dla nich przepis. Dzięki niemu biurowce, zakłady usługowe czy sklepy zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Wystarczy, że w dnu wejścia ustawy w życie miały podjętą uchwałę w tej sprawie. Prywatne firmy boją się, że zostaną na lodzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Znamy już uzasadnienie do uchwały NSA dotyczącej wszczynania postępowań tuż przed upływem terminu przedawnienia. Stanowisko NSA ma szanse przyczynić się do zakończenia trwającego od wielu lat sporu o zakres kognicji sądów administracyjnych w sprawach, w których wydłużenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nastąpiło na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
Krzysztof Koślicki
12.07.2021
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy