O ile wyroki o nieważności kredytów frankowych stały się praktycznie normą dla konsumentów, to droga do tego celu przedsiębiorców dopiero się kształtuje. Pojawiają się jednak już pierwsze jaskółki zmian i zapadają pierwsze prawomocne wyroki w sprawach frankowych dotyczących firm. Przyczyniła się do tego niedawna uchwała Sądu Najwyższego.
Regina Skibińska
28.06.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.
Krzysztof Koślicki
27.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Co trzeci Polak boi się wycieków danych osobowych - wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Równocześnie mniej niż połowa z nas wiedziałaby, co należy w takiej sytuacji zrobić. A największe problemy z tym mieliby seniorzy, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat tego, kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe.
Krzysztof Sobczak
27.06.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO

Za brak zapłaty podatku może grozić hipoteka przymusowa

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
O tym, że podatki należy płacić – wie każdy. Niezapłacone, prędzej czy później, staną się powodem wszczęcia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przez organ zaległości podatkowej może być ustanowienie na nieruchomości podatnika hipoteki ustawowej.
Krzysztof Kaźmierski
27.06.2022
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse
Klienci Biura Maklerskiego mBanku poskarżyli się na podwyżkę opłat za depozyt zagranicznych papierów wartościowych, a urząd wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Sprawdza m.in., czy bank miał prawo jednostronnie wprowadzić zmianę w wykonywanych umowach oraz czy umożliwia konsumentom rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów.
Krzysztof Sobczak
27.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Przedsiębiorstwo w spadku osiągając zysk i wypłacając dywidendy nie ma obowiązku odprowadzania daniny solidarnościowej. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. A przedsiębiorcy i prawnicy chwalą tę interpretację i podkreślają, że stanowisko Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wpisuje się również w cel ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
Wiesława Moczydłowska
27.06.2022
CIT Prawo gospodarcze
Jeśli dany przepis może zostać interpretowany w różny sposób, przypisanie mu danego znaczenia, mieszczącego się w granicach tej interpretacji, nie oznacza błędnej wykładni - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i oddalił skargę Prokuratora Generalnego. Upadająca kasa oszczędnościowo-kredytowa domagała się od członka kasy pokrycia jej straty bilansowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2022
Prawo cywilne Finanse
Zarządzanie ryzykiem compliance to temat drugiego wykładu, który odbędzie się 1 lipca w ramach „Akademia Compliance Oficera”. Akademia to projekt szkoleniowy obejmujący serię webinarów, podczas których zostaną omówione najważniejsze wyzwania stojące przed compliance oficerami, właściwe wybranym, ważnym obszarom prawnym i praktycznym, takim jak np. AML, RODO, cyberbezpieczeństwo czy whistleblowing.
Prawo.pl
27.06.2022
Compliance
Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu pracy, praca zdalna zastąpi w nim telepracę. Przed pracodawcami więc kolejne zmiany i konieczność dostosowania regulacji wewnętrznych, przeszkolenia zespołów kadrowych i zaplanowania dodatkowych środków finansowych. Warto, żeby już teraz pracodawcy zapoznali się z obowiązkami i prawami, jakie już wkrótce wprowadzi projektowana ustawa – pisze Aneta Jurkiewicz.
Aneta Jurkiewicz
27.06.2022
Prawo pracy
Nakładane, w związku z wojną w Ukrainie, sankcje gospodarcze na podmioty i obywateli Rosji oraz Białorusi, wpłynęły na sektor finansowy tych państw oraz możliwość dokonywania rozliczeń transakcji przez wywodzące się z obu krajów przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. W tej sytuacji na znaczeniu zyskują alternatywne instrumenty transferu środków pieniężnych i wartości majątkowych, np. kryptowaluty.
Maciej Sawczuk Wojciech Majkowski
27.06.2022
Nowe technologie Finanse
Przepisy ustawy o rekompensatach do węgla są niekorzystne dla firm. Składy węgla będą czekać na dopłaty nawet trzy miesiące. Gdy suma wniosków o nie przekroczy 3 miliardy złotych, przedsiębiorcy dostaną nie tysiąc złotych, a proporcjonalnie mniej. Rozsądni nie zaryzykują więc gry w węglową ruletkę. W efekcie rząd dopłaci głównie do polskiego węgla i do spółek Skarbu Państwa
Jolanta Ojczyk
27.06.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Większe domy, nie tylko te do 70 mkw., także mają być budowane na uproszczonych zasadach i bez pozwolenia na budowę. W ten sposób politycy chcą zjednać sobie wyborców, ale, czy to się uda? Wbrew pozorom budowa bez formalności to żadne uproszczenie. Raczej kolejny przykład przerzucania ryzyka na inwestora, ale nie tylko na niego. Na zmianach ucierpią jego sąsiedzi. Szybko nie pozbędą się "gargamela" zza płotu.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Turystka straciła ponad 2 tys. zł, gdyż nie przyjechała w ustalonym terminie do hotelu, gdzie miała zapewnioną rezerwację pokoju. Kwota dana przy zawarciu umowy, musiała mieć skonkretyzowany cel, jakim było zabezpieczenie wykonania tejże umowy, a zatem stanowiła ona zadatek, nie zaś zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy. I dodał, że na tę rezerwację mogły przyjechać inne, wskazane przez powódkę osoby.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Opiekun jeszcze długo nie dorobi do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami od dawna jest przedmiotem dyskusji, ale na razie bez żadnych efektów. Pierwsze czytanie projektu zmian odbyło się półtora roku temu w senackich komisjach i utknęło. Rzecznik Praw Obywatelskich ostatnio po raz kolejny zabrał w tej sprawie głos, stojąc na stanowisku, że praca i opieka nie muszą się wykluczać.
Beata Dązbłaż
25.06.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych można rozliczać bez ograniczeń czasowych. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku transakcji na kryptowalutach jest cena zakupu tych kryptowalut i prowizje. Potwierdza to skarbówka i eksperci, według których to istotna i korzystna interpretacja dla osób parających się obrotem walutami wirtualnymi.
Wiesława Moczydłowska
24.06.2022
CIT Prawo gospodarcze
Samo złożenie podpisów przez członków zarządu banku pod umową o zakazie konkurencji nie wystarczy. Potrzebna jest uchwała rady nadzorczej. Była sporządzona umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku, ale rada nadzorcza nie podjęła w tej sprawie uchwały, co jest wymagane w prawie spółdzielczym - orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną o wypłatę odszkodowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2022
Prawo cywilne Prawo pracy
W orzecznictwie sądowym dominuje liberalne stanowisko wskazujące, że okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową mogą być wydłużane. Jednak uzależnione jest to od korzyści, jakie płyną z tego dla pracownika. Co istotne, owa korzyść musi być każdorazowo rozpatrywana indywidualnie - pisze radca prawny Katarzyna Węglarz.
Katarzyna Węglarz
24.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ulga na złe długi – dobre wiadomości dla podatników

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął o niezgodności polskich przepisów ustawy o VAT w zakresie braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku upadłości kontrahenta. Wyrok jest korzystny dla przedsiębiorców, usunął przeszkody korzystania z tej ulgi - mówi serwisowi Prawo.pl Wojciech Kliś, doradca podatkowy.
Wiesława Moczydłowska
24.06.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Właściciele biur, usług, gabinetów lekarskich, kancelarii prawnych muszą płacić za odbiór wszystkich frakcji odpadów, nawet jeżeli nie każdą wytwarzają. Jedyny sposób na zmniejszenie rachunków to ograniczenie częstotliwości przyjazdu śmieciarki. Problem w tym, że wcześniej rada gminy musi podjąć uchwałę w tej sprawie, a te nie chcą tego robić.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.06.2022
Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze
Trzydniowy strajk personelu pokładowego i pilotów linii Brussels Airlines oznacza odwołanie około 60 procent lotów w tym czasie - informuje belgijski przewoźnik. Zapowiadają się też strajki personelu latającego w Wielkiej Brytanii, Lufthansa odwołuje kolejne wakacyjne loty. A w Polsce trwają rozmowy z kontrolerami lotów, których brak na stanowiskach może doprowadzić raz jeszcze do chaosu, jaki obserwowaliśmy pod koniec kwietnia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
W czwartek Sejm nie poparł uchwały Senatu o odrzuceniu noweli ustawy, która sprawy związane z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących przekazuje z ministerstwa infrastruktury do rozwoju. Ponadto pełnomocnik rząd do CPK przejmie nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".
Jolanta Ojczyk
23.06.2022
Prawo gospodarcze
Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 4,3 mln uprawnionych osób, wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów. Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.06.2022
Pomoc społeczna Rynek i konsument
Michał Wnęk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maciej Węglarz z Uniwersytetu Śląskiego i Magdalena Pieczniak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymali trzy pierwsze nagrody XXIV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Nagrody specjalne otrzymali Wojciech Młodawski z Uniwersytetu Warszawskiego i Grzegorz Serafin z UJ.
Krzysztof Sobczak
23.06.2022
Spółki Prawo gospodarcze
Tysiące samozatrudnionych mogą nie mieć żadnej szansy na skorzystanie z zapowiadanych przez rząd wakacji kredytowych. Chodzi o osoby, które kupiły mieszkanie na firmę i raty kredytowe wrzucają w koszty prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Prawo do wakacji kredytowych będzie przysługiwało bowiem tylko konsumentom, a przedsiębiorców do nich się przecież nie zalicza.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.06.2022
Rynek i konsument Budownictwo Finanse
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił 21 czerwca piąty nabór z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o dofinansowanie mogą starać się samorządy, a wsparcie dotyczy infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych i gospodarczych.
Robert Horbaczewski
22.06.2022
Samorząd terytorialny
Marcin Kulesza, Anna Mlostoń-Olszewska, Katarzyna Menszig-Wiese i Katarzyna Południak-Gierz zostali nagrodzeni w konkursie Prezesa UOKiK na najlepsze prace doktorskie. Natomiast Aleksandra Kołodziejczyk, Jacek Szreniawski, Jan Siesicki i Anna Latuszek, Anna Nowak, Elżbieta Biała, Karolina Szota i Tomasz Kotarski za najlepsze prace magisterskie dotyczące prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.
Krzysztof Sobczak
22.06.2022
Szkolnictwo wyższe Ochrona konkurencji
Ochrona podatnika jako strony słabszej powinna być brana pod uwagę już na etapie tworzenia prawa, jednak ostatnio przepisy tworzone są z naruszeniem wszelkich reguł. Niezwykle istotna jest rola doradców podatkowych, którzy są niezbędni przy wykładni prawa. Wsparciem dla podatników są również sądy administracyjne, które uwzględniają prawie 25 proc. skarg podatników.
Wiesława Moczydłowska
22.06.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Od pół roku wszystkie postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wciąż jednak sądy upadłościowe różnią się w swoich praktykach. Jedne sądy, które nie otrzymają papierowych załączników do elektronicznego wniosku, od razu zwracają taki wniosek jako obarczony brakami formalnymi. Inne zaś wzywają dłużników do uzupełnienia dokumentów wyznaczając do tego odpowiedni termin.
Martyna Antosiewicz-Zając
22.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

MS szykuje rewolucję - poszkodowany zyska status konsumenta

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje ważną zmianę dla ubezpieczycieli i poszkodowanych, np. w wypadkach komunikacyjnych. Chce, by wbrew uchwale Sądu Najwyższego, poszkodowani zyskali status konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą, a poszkodowany nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej.
Jolanta Ojczyk
22.06.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse
Pracodawcy w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu będą określać m.in. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, ale i czas oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Zdaniem prawników, propozycja rządu może ułatwić pracodawcom wprowadzenie kontroli nawet wbrew woli związków zawodowych.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2022
Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski