Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy o PIT, częściowo porządkujące zamieszanie wprowadzone z początkiem 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu. Stawka PIT spada z 17 do 12 proc., ale wbrew deklaracjom rządu, nie oznacza to radykalnej obniżki tego podatku. Dla tych, którzy zarabiają powyżej ok. 190 tys. złotych rocznie, obciążenia będą nawet nieco wyższe.
Paweł Rochowicz
01.07.2022
PIT Rachunkowość
Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa deweloperska powołująca do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania - pisze Maciej Górski, adwokat. Ale zaznacza, że na deweloperów zostanie nałożony szereg nowych obowiązków.
Maciej Górski
01.07.2022
Rynek i konsument Budownictwo
Do 2032 r. przedłużona zostanie możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju, dzięki czemu podróżni w Unii Europejskiej będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat. Komisja Europejska poinformowała, że 1 lipca br. wejdzie w życie w UE nowe rozporządzenie w sprawie roamingu.
Krzysztof Sobczak
30.06.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Osoby zatrudnione na umowie o pracę i na zleceniach mogą już wyliczyć swój podatek specjalnym internetowym kalkulatorem Ministerstwa Finansów. To udogodnienie wprowadzone w związku z modyfikacją przepisów o PIT, które obowiązują od 1 lipca. Narzędzie to na razie nie działa dla dochodów m.in. z emerytur i rent.
Paweł Rochowicz
30.06.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Senat poparł w czwartek ustawę wprowadzającą system certyfikacji odpowiednich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.06.2022
Środowisko Nowe technologie Prawo gospodarcze
Senat w czwartek zgłosił poprawki do ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe dla osób posiadających długi hipoteczne w polskiej walucie. Zgodnie z jedną z nich wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny, także tych zawartych przed rokiem 2017 r. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu.
Krzysztof Sobczak
30.06.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
1 lipca 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów wprowadzonej 1 stycznia 2022 roku reformy systemu podatkowego, zwanej Polskim Ładem. Jedną ze zmian będzie prawo do odliczania części składki zdrowotnej przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożenie kontroli w zakresie BHP, szczególnie w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich pracodawców, firmy EcoMS i Wolters Kluwer Polska łączą siły, by dostarczyć im szkolenia, monitoring zmian w prawie i w branży, konsulting i wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
Prawo pracy BHP
Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.
Krzysztof Sobczak
30.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Transakcje spółki z osobami z nią powiązanymi już nie będą restrykcyjnie traktowane podatkowo. Resort finansów wziął pod uwagę sugestie przedsiębiorców i chce skreślić przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych, które miały obowiązywać od przyszłego roku. Oznacza to mniej formalności dla podatników i urzędów skarbowych.
Paweł Rochowicz
30.06.2022
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Obecne wakacje zapowiadają się burzliwie dla pasażerów samolotów. Strajki, odwołania lotów, opóźnienia, problemy z odbiorem bagażu. Problemy są już teraz, a może być jeszcze gorzej. Pasażerowie, którzy uczestniczą w zorganizowanej imprezie turystycznej, w razie problemów z lotem w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do organizatora turystyki.
Regina Skibińska
30.06.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Chodzi o sprawdzenie uprawnień do pozyskania informacji z rejestru, np. co do statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do rejestru.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2022
Spółki RODO
Od piątku zmienią się zasady zakupu mieszkań oraz domów na rynku pierwotnym. Teoretycznie klienci deweloperów będą lepiej chronieni, ale za bezpieczeństwo mogą zapłacić wyższymi cenami mieszkań. Przez dwa lata też wielu deweloperów będzie budowało mieszkania na starych zasadach. Nowe przepisy pełne są też nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.06.2022
Rynek i konsument Budownictwo
Organy skarbowe coraz wnikliwiej weryfikują zasadność stosowania zwolnień z podatku u źródła. Wszczynane kontrole dotyczą zarówno bieżących, jak i przeszłych okresów podatkowych. Warto jednak mieć na uwadze, że bardziej restrykcyjne zasady stosowania tych zwolnień obowiązują od niedawna, o czym fiskus nie zawsze pamięta, kwestionując rozliczenia płatników – piszą eksperci Deloitte.
Bartosz Barański Jakub Pachecka
29.06.2022
CIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu i przenieść go do majątku prywatnego. W dalszej kolejności może przekazać go żonie, która wniesie go do własnej działalności. Taka darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
29.06.2022
VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał pierwszych sześciu influencerów za brak współpracy przy ocenie ich działalności w mediach społecznościowych. Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł i są to pierwsze sankcje w prowadzonych postępowaniach w tej sprawie. Rekomendacje w zakresie oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych oraz kolejne działania mają być wkrótce.
Krzysztof Sobczak
29.06.2022
Rynek i konsument

Kończy się czas na rozliczenie rocznego CIT

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
W czwartek, 30 czerwca 2022 r., upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Co istotne, przesunięty został jednak termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).
Krzysztof Koślicki
29.06.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Prawo podatnika do korekty deklaracji podlega ograniczeniom

CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Korektę deklaracji lub zeznania podatkowego można wysłać drogą elektroniczną. Potwierdzeniem złożenia takiej korekty jest urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO. Prawo do złożenia korekty jest jednak ograniczone pewnymi warunkami. W przypadku korekty, która nie wywołuje skutków prawnych, organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.
Wiesława Moczydłowska
29.06.2022
CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.06.2022
Prawo cywilne

Jankowska: Godło lub herb nie do wykorzystania w znaku towarowym

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Czy uzyskanie rejestracji oznaczenia geograficznego dla danego typu produktu, pozwala na rejestrowanie tego symbolu jako części znaku towarowego? Taki spór przetoczył się przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Sąd (General Court). Złożono wniosek o unieważnienie udzielonego prawa na znak towarowy, a urząd unijny zgodził się z argumentacją unieważniając znak towarowy.
Nina Jankowska
29.06.2022
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Polscy obywatele nie mogą skarżyć do sądów wielu planów i programów, które mają wpływ na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze. Z tego powodu organizacje przyrodnicze uważają, że jest to niezgodne z Konwencją z Aarhus i złożyły skargi w tej sprawie. Liczą, że ewentualne zalecenia mogą mieć znaczenie w postępowaniach przed sądami krajowymi oraz na szczeblu europejskim.
Regina Skibińska
29.06.2022
Środowisko Administracja publiczna

Będą kolejne zmiany w podatkach - jest projekt

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt zmian w CIT. Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika oraz zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) to tylko niektóre propozycje zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów do ustawy o CIT.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
28.06.2022
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
Prezydent podpisał ustawę, dzięki której producenci będą musieli liczyć się z karami za wprowadzanie konsumentów w błąd, poprzez nieprawidłowe używanie oznaczeń „bio” lub „eko”. Nie wolno będzie też stosować tego typu oznaczeń w reklamach lub opisach handlowych produktów, które są niezgodne z przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.06.2022
Rynek i konsument
Wraz z początkiem lipca wejdzie w życie duża nowelizacja podatkowej części Polskiego Ładu. Piszemy o niej także w Legal Alercie. Ministerstwo Finansów przygotowuje już kalkulatory i narzędzia, które pomogą podatnikom w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) według nowych zasad. Mają być gotowe do czwartku.
Krzysztof Koślicki
28.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Afrykańskie upały powoli stają się normą. Mieszkania nagrzewają się od promieni słonecznych a otwieranie okien na nic się zdaje. Rozwiązaniem, które może pomóc w pokonaniu upałów jest montaż klimatyzacji. Mieszkańcy bloków mogą skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że spełnią kilka warunków formalnych i dojdą do porozumienia z sąsiadami.
Mariusz Łubiński
28.06.2022
Nieruchomości
Cztery na pięć osób odwiedzających urzędy skarbowe jest zadowolonych z obsługi przez urzędników. Tak wynika z badań prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową wśród podatników umawiających wizyty przez internet. Minister finansów zapowiada, że jakość tej obsługi wciąż będzie podnoszona.
Paweł Rochowicz
28.06.2022
CIT PIT VAT Administracja publiczna
Tak złej sytuacji na rynku nie było od dawna. Z powodu szybujących w górę kosztów realizacja wielu inwestycji staje pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje więc nad przepisami przewidującymi waloryzację niektórych kontraktów w ramach zamówień publicznych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą, by objęła ona wszystkie typy umów.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.06.2022
Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
28.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.
Krzysztof Koślicki
28.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Mimo tego, że w Unii Europejskiej działa ponad 10 tys. platform internetowych, rynek cyfrowy wydaje się być kształtowany przez zaledwie kilka z nich. Budzi to obawy w kontekście m.in. transparentności i uczciwej konkurencji. Stąd pakiet rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską, przewidujących nałożenie szczególnych obowiązków na cyfrowych gigantów. Piszą o tym ekspertki z Dentons Europe.
Fabia Cairoli Paulina Węgrzynowicz
28.06.2022
Nowe technologie Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski