Jest decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że do szpitali, które w związku z podwyżkami płac mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, trafią dodatkowe pieniądze. W zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji opracują swoisty "plan naprawczy”, pozwalający bilansować się na przyszłość. Ministerstwo udzielenie pomocy już od września uzależnia od wyznaczenia głównych kierunków działań.
Katarzyna Nocuń
23.09.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od 1 października personel medyczny będzie obowiązkowo wpisywał informację o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych. Prawo jest skonstruowane w ten sposób, że pacjent nie ma możliwości: ani zakazania lekarzowi wpisania danych, ani żądania ich usunięcia z systemu. Dotyczy to także wizyt i świadczeń udzielanych prywatnie. Sankcji za niewpisanie ciąży do rejestru jednak na razie nie ma.
Katarzyna Nocuń
23.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzenie najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną - to główne zadania Instytutu Ekspertyz Medycznych, który został właśnie otwarty w Łodzi. Instytut ma również przyczynić się do pozyskania chętnych do pełnienia funkcji biegłych.
Krzysztof Sobczak
22.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Zawody medyczne
Nie ma znaczenia, czy życie pacjenta było ratowane na oddziale intensywnej terapii (OIT), czy też w jego odpowiedniku działającym w ramach specjalistycznego oddziału, np. kardiologicznego. Taka osoba nie może być wyłączona spod ochrony ubezpieczeniowej - uznał prezes UOKiK. W związku z tym ubezpieczeni w PZU Życie, którym ze względu na definicję OIT odmówiono świadczenia, mogą ponownie wystąpić z roszczeniem.
Katarzyna Nocuń
22.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Ochrona konkurencji
Ministerstwo Zdrowia nie zdążyło z opracowaniem zasad naboru wniosków do programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023. Resort planuje ogłosić konkurs dopiero w listopadzie tego roku, a więc jego rozstrzygnięcie będzie możliwe najwcześniej w 2023 r. Dlatego konieczna jest zmiana uchwały i przesunięcie finansowania na przyszły rok.
Katarzyna Nocuń
22.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
W ciągu roku o blisko 31 proc. wzrosła liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm lub zespół Aspergera. To prawdopodobnie odbicie po epidemii, gdy utrudniony był dostęp do lekarzy i badań. W dodatku liczby diagnozowanych dzieci mogą być niedoszacowane: brakuje bowiem lekarzy psychiatrów, a na diagnozę finansowaną przez NFZ czeka się w najlepszym wypadku aż pół roku.
Beata Dązbłaż
22.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Niezmiennie odpowiedzialność karna dotyczyłaby rażącego niezachowania ostrożności, a dodatkowo podkreślić należy, że prawo karne stanowi tylko jeden z kilku instrumentów weryfikacji postępowania medycznego - mówi lek. Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który przewodniczy zespołowi ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nocuń
22.09.2022
Prawo karne Zawody medyczne

Wiele podmiotów wrażliwych może nie otrzymać dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Z dodatkiem osłonowym dla tzw. podmiotów wrażliwych może być jak z lizaniem cukierka przez szybę. Ze względu na warunki wsparcia wiele szkół, noclegowni, domów kultury może z niego nie skorzystać. Jednym z warunków jest bowiem przedstawienie dokumentu zakupu opału w tym roku na poziomie przynajmniej 50 proc. zapotrzebowania. A skąd mamy wziąć ten węgiel? – pytają samorządowcy.
Robert Horbaczewski
22.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Od 13 września wszystkie wnioski złożone o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) są rozpatrywane przez lekarzy orzeczników na komisjach osobiście, a nie zaocznie, na podstawie dokumentacji, jak było w pandemii. Zespołom brakuje jednak specjalistów.
Beata Dązbłaż
21.09.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
W zespołach ratownictwa medycznego brakuje lekarzy. Między innymi dlatego kierownik zespołu ma otrzymać uprawnienia do stwierdzania zgonu. Nowa regulacja może rozwiązać częściowo problem braku koronerów. Jednak przeciwnicy pomysłu uważają, że przepisy przyniosą więcej szkody niż pożytku: pogotowie zamiast do żywych potrzebujących pomocy, będzie jeździło do zmarłych osób.
Katarzyna Nocuń
21.09.2022
Pacjent Zawody medyczne
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna
Lekarz został ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Wzmianka o tym miała się znaleźć w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że orzeczona kara nie jest tożsama z ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza, więc nie może zostać wpisana do rejestru.
Dorian Lesner
19.09.2022
Zawody medyczne
W ujęciu nominalnym wydatki na zdrowie zwiększają się, ale w praktyce nie nadążają za jeszcze szybciej rosnącym produktem krajowym brutto w cenach bieżących – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). W efekcie nakłady na ochronę zdrowia w porównaniu z PKB obniżą się w 2023 roku w stosunku do poprzedniego roku, niezależnie od tego, jaką przyjmiemy metodę liczenia wskaźnika wydatków.
Katarzyna Redmerska
18.09.2022
Finansowanie zdrowia
Skierowanie na czwarte szczepienie - drugą dawkę przypominającą - jest wystawiane 90 dni od przyjęcia przez pacjenta poprzedniej szczepionki. Zasady zmieniły się od 16 września, gdy umożliwiono szczepienie osobom od 12. roku życia. Wcześniej na drugie szczepienie przypominające trzeba było czekać co najmniej cztery miesiące.
Katarzyna Nocuń
17.09.2022
Koronawirus szczepienia
Placówki POZ należące do Porozumienia Zielonogórskiego otrzymają pieniądze na podwyżki dla pracowników oraz na realizację dodatkowych badań dla pacjentów w ramach budżetu powierzonego. Przedstawiciele tych placówek zgodzili się bowiem na zmianę terminu wypowiedzenia umowy z NFZ z 45 na 90 dni. Do tej pory blokowało to realizację aneksów do umów.
Katarzyna Nocuń
16.09.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (drugą dawkę przypominającą) od 16 września mogą przyjąć osoby, które ukończyły 12. rok życia - poinformował o tym w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczas była ona dostępna dla osób, które ukończyły 60 lat, dla osób, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności oraz dla personelu medycznego.
Katarzyna Nocuń
16.09.2022
Koronawirus szczepienia
Nie da się poprawić wydolności systemu opieki zdrowotnej próbując usprawnić osobno jego poszczególne elementy i w krótkim okresie. To system naczyń połączonych i na tym polega główny problem dla potencjalnych reformatorów. Moim zdaniem powinni nimi zostać eksperci od zarządzania - mówi dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.
Józef Kielar
16.09.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Pacjent z pozytywnym wynikiem testu powinien poddać się izolacji. Nie jest to obowiązek, ale aktualne zalecenie sanepidu. Dla pracowników oznacza to konieczność wzięcia zwolnienia. Sęk w tym, że lekarz rodzinny nie wie, że jego pacjent choruje, bo system już go o tym nie informuje. O L4 pacjent musi się więc dodatkowo postarać, co w niewydolnym systemie często kończy się wzięciem urlopu. 
Katarzyna Nocuń
16.09.2022
Pacjent Koronawirus szczepienia

SN: Wstrzymanie karalności wszystkich czynów z powodu pandemii Covid-19

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Bałagan we wprowadzeniu przepisów antycovidowych spowodował niejasności co do terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, według której następuje wstrzymanie karalności wszystkich czynów, niezależnie od daty, kiedy zostały popełnione - przed czy po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.09.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
O 30 tysięcy wzrosła w ubiegłym roku liczba skarg pacjentów w porównaniu z rokiem 2020. Większość z nich dotyczyła dostępu do świadczeń w podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).  W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r. 
Katarzyna Nocuń
14.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

WSA: Sanepid nie zweryfikuje prawidłowości badania kwalifikującego do szczepienia

Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Inspekcja sanitarna nie jest umocowana do weryfikacji lub kwestionowania prawidłowości wykonania przez lekarza badania kwalifikującego do szczepienia. Czynność ta jest związana z wykonywaniem zawodu lekarza, więc podlega kontroli samorządu zawodowego, który posiada do tego odpowiednie kompetencje. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Dorian Lesner
14.09.2022
Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Obecnie prawo do wysyłki leków wydawanych bez recepty (OTC) mają tylko apteki. Internetowa sprzedaż produktów leczniczych rośnie jednak z roku na rok. Udział w tym sektorze chciałyby mieć także sklepy zielarsko-medyczne, które mogą co prawda sprzedawać leki OTC, ale tylko stacjonarnie. Projekt zmian w tej sprawie przygotowali posłowie Kukiz’15, a poparła go grupa 21 posłów PiS.
Katarzyna Nocuń
14.09.2022
Pacjent Farmacja
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek potwierdził we wtorek, że w jego resorcie trwają prace nad zmianą przepisów o zwolnieniach lekarskich z lekcji WF-u. Chodzi o to, jak powiedział, żeby długoterminowe zwolnienia wystawiali lekarze specjaliści. To zgłoszony niedawno postulat ministra sportu Kamila Bortniczuka, który minister edukacji uznaje za sensowny.
Krzysztof Sobczak
13.09.2022
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
O lekarza na terenach wiejskich jest coraz trudniej. Przychodnie w małych miejscowościach nie chcą zapisywać kolejnych pacjentów, bo już dawno wyczerpały limity. Bez opieki zostają więc mieszkańcy wsi, w których ostatni lekarz albo odszedł na emeryturę, albo zmarł, a nie ma chętnych, by go zastąpić. Problem się pogłębia, bo na wsiach pracują przede wszystkim lekarze-emeryci, a zasypanie luki pokoleniowej zajmie lata.
Katarzyna Nocuń
13.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić, by zapobiegać chorobom zakaźnym? – m.in. na te pytania będą szukać odpowiedzi uczniowie podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja, która ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych, rozpoczęła się w poniedziałek 12 września.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi, dostosowana do wariantu Omikron, uzyskała zgodę Europejskiej Agencji Leków na stosowanie. Tym samym weszła do obiegu. – Szczepionki są modyfikowane, aby skuteczniej przeciwdziałały krążącym wariantom SARS-CoV-2 – informuje EMA. Dawki są już w polskich magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Katarzyna Redmerska
12.09.2022
Koronawirus szczepienia
Tylko do połowy tego roku 114 dzieci zatrutych lekami trafiło do Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku. To prawie tyle samo, co w całym 2020 r. Niebezpieczne dla zdrowia mogą być nawet dostępne w sklepach leki bez recepty. Tymczasem kontrola nad ich sprzedażą poza aptekami szwankuje, co przyznaje samo Ministerstwo Zdrowia. Zmian jednak nie zapowiada, a dostępność tłumaczy interesem społecznym.
Beata Dązbłaż
12.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Zadłużenie prywatnych placówek medycznych wynosi 162 mln zł – rok temu było to niemal 209 mln zł. Największe problemy finansowe dotykają specjalistycznych gabinetów lekarskich. Placówki te mają blisko 55 mln zł zaległości – podaje raport Krajowy Rejestr Długów. W opinii ekspertów, poziom zadłużenia może być zwiastunem kłopotów sektora prywatnego.  
Katarzyna Redmerska
11.09.2022
Finansowanie zdrowia
W Prawo.pl stworzyliśmy właśnie nową, bezpłatną funkcjonalność, niezwykle korzystną dla naszych Czytelników. Nie tylko umożliwia ona szersze korzystanie z serwisu - np. tworzenie własnej biblioteki tekstów, ale także ze specjalnego dostępu do LEX-a oraz ze zniżek na produkty Wolters Kluwer. Wystarczy się zalogować.
Ewa Usowicz
11.09.2022

Pediatra pilnie poszukiwany, a zachęt do specjalizacji brak

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
System ochrony zdrowia nie zabezpiecza dostatecznie potrzeb najmłodszych pacjentów. Będzie gorzej, bo brakuje kadr, a w najbliższych latach na emeryturę przejdzie blisko 3 tys. pediatrów. W tym czasie tę specjalizację skończy zaledwie 2,2 tys. lekarzy. Pediatria jest trudna, wymaga szerokiej wiedzy, zdolności interpersonalnych, konieczne jest więc wprowadzenie zachęt - mówią eksperci. 
Katarzyna Redmerska
10.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski