Z dniem 10 sierpnia br. zaczęły obowiązywać nowe wyceny w stomatologii. Mowa o nowym zakresie świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym umiejscowionym w placówce szkolnej. Finansowanie nowego zakresu świadczeń będzie odbywało się w ramach środków pozostających w dyspozycji Nardowego Funduszu Zdrowia, bez zmiany planu finansowego.
Katarzyna Redmerska
10.08.2021
Finansowanie zdrowia
Szpitale mają obowiązek wykonywania badań przesiewowych pacjentów, aby ustalić, czy w środowisku szpitalnym występują dane patogeny, a następnie zrewidować dotychczasowy sposób działania, by nie dopuścić do zakażeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że konieczne było wdrożenie procedury pozwalającej na szybkie wykrycie źródła zakażenia i izolację chorego.
Beata Lisowska
10.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Sąd uznał za niezgodne z prawem klauzule w umowach z lekarzami, które przewidują pomniejszenie wynagrodzenia o wartość zlecanych pacjentom badań. Tym samym przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta, który takie praktyki  uznał za niebezpieczne dla chorych.
Beata Lisowska
09.08.2021
Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie
Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem. To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział obostrzenia dla niezaszczepionych.
Monika Sewastianowicz
07.08.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał decyzję, którą ustalił obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie to zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, a prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne umorzono. Organ nie mógł bowiem wydać takiego rozstrzygnięcia z uwagi na upływ pięciu lat od pobytu pacjenta w szpitalu.
Dorian Lesner
07.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Trwa proces legislacyjny w sprawie tzw. szybkiej ścieżki przyznawania zryczałtowanego odszkodowania, w razie wystąpienia powikłań po szczepionce na COVID-19. Trudno powiedzieć kiedy i w jakim kształcie zostanie ona wprowadzona do obrotu. Obecnie więc pozostaje jedynie ścieżka postępowania przez sądami powszechnymi, która jest zdecydowanie dłuższa i bardziej skomplikowana - pisze Joanna Botiuk.
Joanna Botiuk
07.08.2021
Prawo cywilne Koronawirus szczepienia
Wkrótce tysiąc elektronicznych stetoskopów trafi do chorych na przewlekłe choroby płuc po przebytym COVID-19. To w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. Elektroniczne stetoskopy otrzyma 30 placówek, które zakwalifikowały się do programu. Sprzęt będzie stosowany w celu zdalnej diagnostyki w ramach teleporady z wykorzystaniem platformy Domowa Opieka Medyczna.
Katarzyna Redmerska
07.08.2021
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce zapobiegać grypie w sezonie 2021/2022, wprowadzając szczepienia ochronne. Objęte nimi będą m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, funkcjonariusze i żołnierze oraz osoby urodzone nie później niż w 1946 r. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dwie dawki szczepionki otrzymało do tej pory 146 823 lekarzy (93,24 proc.), 16 775 osób (92,13 proc.) diagnostów laboratoryjnych i 39 908 osób dentystów (90,14 proc.). To najwyżej wyszczepione grupy zawodowe wśród medyków.
Agnieszka Matłacz
06.08.2021
Koronawirus szczepienia
Ostatniego dnia pracy przed Wigilią do publicznego zakładu opieki zdrowotnej wpłynął wniosek o udzielenie informacji na temat dodatków do wynagrodzeń udzielonych w związku ze Świętami. Organ zapoznał się z wnioskiem kilka dni po Bożym Narodzeniu, ale nie udzielił odpowiedzi. Uznał, że jest to zbędne, ponieważ okres świąteczny już minął. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Dorian Lesner
06.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie

Podkowa Leśna przoduje w liczbie zaszczepionych mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Trwają ogłoszone przez rząd konkursy dotyczące szczepień. Już w siedmiu gminach wskaźnik zaszczepienia przekroczył 60 procent. Na czele rankingu znajduje się Podkowa Leśna, tuż przed Warszawą i Poznaniem. Gminą najmniej odporną jest natomiast Czarny Dunajec. W dziewięciu gminach zaszczepiło się mniej niż 20 procent mieszkańców.
Krzysztof Koślicki
05.08.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rada Medyczna zarekomendowała podanie trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej narażonym na koronawirusa – poinformował w czwartek, w radiu RMF FM Adam Niedzielski, minister zdrowia. Zapewnił, że stara się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile - interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Minister zdrowia Adam Niedzielski nie zamierza podejmować drastycznych decyzji w sprawie wprowadzenia obostrzeń, jeśli dzienna liczba zakażeń Sars-CoV-2 nie będzie większa niż tysiąc przypadków. – W pierwszej kolejności obostrzenia będą wprowadzane na tereny najsłabiej zaszczepione – zapowiedział minister zdrowia.
Katarzyna Redmerska
05.08.2021
Koronawirus a prawo
Pacjent będzie miał teraz realny wybór, czy chce skorzystać z szybkiej i prostej ścieżki pozasądowej usytuowanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, czy długiej i drogiej - sądowej. Na taką zmianę czekaliśmy od lat, w końcu ujrzał światło dzienne projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Za przepisami muszą jednak iść jeszcze działania zmierzające do zmiany postaw i budowania kultury otwartości w środowisku medycznym – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Beata Lisowska Jolanta Ojczyk
05.08.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Państwowa Inspekcja Pracy niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny – jednocześnie zaznacza PIP.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Zespół, który zajmie się udoskonaleniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Na jego czele stanie Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorująca prace Departamentu Innowacji.
Katarzyna Redmerska
04.08.2021
Opieka zdrowotna
Forum Związków Zawodowych, na znak protestu, złożyło deklarację rezygnacji z pracy Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia przy ministrze zdrowia. FZZ - organizacja zrzeszająca w swoich szeregach m.in. pielęgniarki, zarzuca Ministerstwu Zdrowia brak dialogu w kwestii wynagrodzeń w służbie zdrowia.
Katarzyna Redmerska
04.08.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Seniorom, którzy nie mają Internetowego Konta Pacjenta, specjaliści nie mogą wypisywać bezpłatnych leków. Wystawiają więc płatne recepty, a po ich przepisanie odsyłają chorych do POZ. Organizacje pacjenckie apelują o zmianę przepisów, aby wszyscy medycy, którzy leczą seniorów, mogli im ordynować leki za darmo. Ministerstwo Zdrowia wie o problemie, ale nie spieszy się ze zmianą prawa - nad nowelizacją ustawy pracuje już od kilku miesięcy.
Beata Lisowska Jolanta Ojczyk
04.08.2021
Pacjent Farmacja
Po informacji o podwyżkach dla polityków w budżetówce zawrzało. Przewodniczący OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja Dudy i pyta, dlaczego płace ponad 560 tysięcy pracowników sektora publicznego są zamrożone, skoro kondycja budżetu państwa jest tak dobra, że pozwala na podwyżki dla polityków.
Agnieszka Matłacz
03.08.2021
Kadry w oświacie Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaprezentowanego w dniu 30 czerwca. Tłumaczy to szerokim zakresem zmian, wieloma dotychczasowymi uwagami i okresem wakacyjnym. Planowane jest m.in. wydłużenie obowiązywania listy refundacyjnej z dwóch do trzech miesięcy.
Agnieszka Matłacz
03.08.2021
Finansowanie zdrowia
Osoby chorej na Alzheimera lub demencję starczą nie będzie można wypisać ze szpitala do domu na jej żądanie, jeśli wcześniej nie zostanie o tym powiadomiona rodzina. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy po tragedii, do której doszło wiosną tego roku, gdy zginął pacjent. O zmianę prawa apelował szpital, w którym miało miejsce to zdarzenie.
Beata Lisowska
03.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Na 11 września w Warszawie zaplanowano protest pracowników zdrowia. Będą domagać się szybszego wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej do 8 proc. PKB oraz zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Pacjent Zawody medyczne
Rzecznik Praw Pacjenta nie widzi nic złego w propozycji zmiany prawa przewidującej stosowanie w szpitalach monitoringu wizyjnego. Według niego realnie przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w czasie pobytu w placówkach. Nie zwalnia to jednak szpitali z obowiązku poszanowania intymności i godności pacjenta.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Pacjent
Pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i ratownicy medyczni alarmują, że pracodawcy nie chcą im przyznać ustawowych podwyżek. Jak to możliwe, skoro są gwarantowane? Mobilizują ich do aneksowania umowy, przejścia na umowę cywilnoprawną, a nawet wręczają wypowiedzenie. Pracodawcy też mają problem z interpretacją przepisów i wymagań NFZ, bo te są zbyt skomplikowane.
Jolanta Ojczyk
02.08.2021
Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych. Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów. Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników. Inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że placówki będą stosować RODO.
Jolanta Ojczyk
31.07.2021
Pacjent RODO
Do tej pory Polacy chorowali na raka nieco rzadziej, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Nasi pacjenci są jednak zbyt późno leczeni i dlatego mamy dużo wyższą śmiertelność. Cała nadzieja w profilaktyce, szczególnie dotyczącej zapobiegania nowotworom, ale została ona w naszym kraju praktycznie zmarginalizowana – zauważa Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
Józef Kielar
31.07.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

W Polskę ruszą mobilne punkty szczepień

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd w końcu podjął konkretne decyzje w sprawie zwiększenia działań zachęcających Polaków do szczepień przeciwko Covid 19. Po pierwsze w Polskę ruszą mobilne punkty szczepień, które dotrą do najbardziej odległych i źle skomunikowanych miejscowości. Od września w szkołach ruszą działania edukacyjne - będą nie tylko lekcje dla uczniów, ale też webinary i szkolenia dla rodziców.
Jolanta Ojczyk
30.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.
Jolanta Ojczyk
29.07.2021
Zawody medyczne
Jesienią można spodziewać się czwartej fali pandemii COVID-19. Kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia. Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów, które pozwolą ochronić przed lockdownem - poprzez uprzywilejowanie zaszczepionych. Rząd analizuje wszystkie scenariusze, ale nie podejmuje jeszcze decyzji.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
28.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia