W listopadzie i grudniu Urząd zrealizuje sześć dwuczęściowych warsztatów, w ramach których eksperci UOKiK omówią m.in. podstawowe pojęcia związane z problematyką nielegalnych porozumień, wybrane orzecznictwo prezesa UOKiK w zakresie antymonopolowych uzgodnień, kwestie dotyczące odpowiedzialności za udział w zmowach i sposobów ich wykrywania.
 
Dodatkowym atutem zajęć będzie ponadto ich interaktywna formuła: obok części teoretycznej pojawią się elementy gry zespołowej, analizy studiów przypadku oraz dyskusja i prezentacja stanowiska w grupach.
 
Studenci, do których kierujemy naszą akcję edukacyjną, to przyszli przedsiębiorcy, którzy być może w przyszłości będą podejmowali decyzje biznesowe mające wpływ na poziom konkurencji na rynku.
 
Dlatego tak ważne jest przekazanie im wiedzy dotyczącej antykonkurencyjnych porozumień już teraz, na etapie studiów, w myśl zasady – lepiej zapobiegać niż leczyć – przekonuje Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.
 
Zajęcia zostaną przeprowadzone na następujących uczelniach:
 
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, terminy: pierwsza cześć 9 listopada, druga część 16 listopada,
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, pierwsza cześć 6 listopada, druga część 13 listopada,
- Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (stacjonarne studia doktoranckie, terminy: pierwsza część 22 października i druga część 19 listopada) oraz Studium Magisterskie, terminy w trakcie ustaleń,
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, terminy w trakcie ustaleń,
- Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, terminy w trakcie ustaleń,
- Akademia im. Leona Koźmińskiego, kierunek: zarządzanie, terminy w trakcie ustaleń.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a decyduje o nim kolejność zgłoszeń. Za rekrutację odpowiedzialne będą bezpośrednio same uczelnie – władze wydziałów oraz działające w ich strukturach koła naukowe.
 
(PAP)
kom/ aja/