Raport 15-lecia PWSZ „Uczelnie przyszłości” opracowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W raporcie podsumowuje się m.in. dorobek i wyzwania państwowych wyższych szkół zawodowych (PWSZ-ów).
 
Jak przypominają autorzy raportu, państwowe wyższe szkoły zawodowe zaczęto powoływać na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997 roku. Uczelnie te miały tworzyć praktyczne profile kształcenia i dawać szansę młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy.
 
Dziś znaczna większość z PWSZ-ów zlokalizowanych jest w miastach, które przed zmianą podziału terytorialnego w 1999 r. były siedzibami województw i liczyły ponad 50 tys. mieszkańców. Jak żartował przewodniczący prezydium KRePSZ prof. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie, PWSZ powoływano w byłych miastach wojewódzkich "na otarcie łez".
 
Jak zaznaczyła rektor PWSZ w Wałczu, prof. Jolanta Witek, PWSZ mają duże znaczenie dla młodych osób z obszarów wiejskich i dla osób z rodzin o trudniejszej sytuacji finansowej. Zaznaczyła, że szkoły tego typu przeciwdziałają zjawisku, jakie można określić jako "dziedziczenie genu bezrobocia". Prof. Witek zwróciła uwagę na ważną i nową rolę, jaką wypełniają PWSZ - zajmują się daleko idącą współpracą między nauką, biznesem i samorządami. 
 
W PWSZ-ach studiuje obecnie ponad 78 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. Studenci tych szkół stanowią prawie 5 proc. wszystkich studentów w Polsce. "To prawdopodobnie te 5 proc., które inaczej by na studia nie poszło" - skomentował Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński.
 
Aż połowa kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych w PWSZ-ach to studia humanistyczne, 42 proc. to studia techniczne, a pozostałe 8 proc. to kierunki medyczne. Dodatkowo w dziewięciu PWSZ-ach studenci po studiach pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich - teraz na studiach magisterskich studiuje 2,4 tys. osób - w tym 1,4 tys. w trybie stacjonarnym.
 
Jak w rozmowie z PAP zaznaczył honorowy przewodniczący KRePSZ, prof. Andrzej Kolasa, aby PWSZ mogły lepiej funkcjonować, potrzebne są pewne zmiany systemowe. Należy np. zapewnić kadrom odpowiednie środki na uzyskiwanie wyższych kwalifikacji. "My się nie upominamy o duże środki, my się upominamy o takie środki, które służyłyby rozwojowi kadr" - mówi. Wyjaśnia też, że dla PWSZ-ów ważne byłoby również to, by usprawnić system praktyk zawodowych dla studentów. Jego zdaniem prywatne firmy nie mają na razie ze strony państwa wystarczających zachęt prawnych, aby z chęcią przyjmować studentów na praktyki. Poza tym PWSZ swoje szanse upatrują w rozwoju kształcenia przez całe życie. 
 
Raport na temat PWSZ-ów dostępny jest na stronie www.pwsz.perspektywy.pl