Koordynatorzy dyscyplin naukowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wkrótce z prawem do dodatku. Resort nauki wyszedł z założenia, że pensje pracowników nie są dostosowane do realiów, bo nie zmieniły się za bardzo od 2010 r., a zwiększył się zakres zadań Centrum.
Monika Sewastianowicz
05.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Podwyżek dla nauczycieli akademickich nie uwzględniono w budżecie na 2020 r. - zauważa Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". Związkowcy podkreślają, że oczekują, że zgodnie z obietnicą Jarosława Gowina pensje pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 r. wzrosną o 10 proc.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Powielanie fragmentów artykułów tak, by dorobek wydawał się większy niż w rzeczywistości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Systemy antyplagiatowe, którymi skanuje się prace, wykażą podobieństwa do już publikowanych prac. W Gdańsku doprowadziło to do odebrania habilitacji.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Procedury wokół zdobycia tytułu profesora „belwederskiego” bywają bolesną nauką. Obecnie wielu kandydatów do tego zaszczytu przestraszyło się zmiany przepisów i szturmem złożyło o to wnioski. Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną rozpatrzone, bo brakuje przepisów, które określałyby termin wydania decyzji Prezydenta.
Beata Igielska
02.12.2019
Szkolnictwo wyższe

Nawet 345 mln zł dla UAM

Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureat pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dostanie 345 mln zł przez najbliższe siedem lat. O celach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, rozmawiali podczas konferencji w Poznaniu przedstawiciele MNiSW i UAM.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Szkolnictwo wyższe
Unieważnienie uchwały Rady Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego o uznaniu zagranicznego stopnia naukowego było sprzeczne z prawem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Brak właściwych dokumentów i wyjaśnienia ministerstwa nauki nie są wystarczającą podstawą unieważnienia decyzji - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.11.2019
Szkolnictwo wyższe

WSA: Rada miasta nie może ograniczać praw studentów do ulg za przejazdy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Dla studenta
Skoro każdy student ma prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie ustawy, to Rada Miejska w Łomży nie mogła w sposób dowolny tego prawa ograniczać, wprowadzając ograniczenie wiekowe do 26 lat – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Robert Horbaczewski
23.11.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Dla studenta
W tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób. Największą popularnością cieszyła się informatyka. Drugie miejsce zajęła psychologia, a trzecie - zarządzanie. Prawo znalazło się na piątym miejscu, tuż przed nim kierunek lekarski (z wyłączeniem uczelni medycznych, które nadzoruje minister zdrowia).
Agnieszka Matłacz
21.11.2019
Dla studenta
Resort cyfryzacji opracuje nowy model kształcenia specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Powstanie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, której celem będzie kształcenie specjalistów.
Monika Sewastianowicz
20.11.2019
Szkolnictwo wyższe
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, czy SGGW przetwarza dane zgodnie z RODO. Chodzi o wyciek informacji o studentach z komputera jednego z pracowników. Skontroluje m.in., czy powiadomiono wszystkich zainteresowanych.
Monika Sewastianowicz
19.11.2019
Na skutek kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego doszło do wycieku znajdujących się na jego dysku danych osobowych przetwarzanych w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w tej uczelni.
Krzysztof Sobczak
16.11.2019
RODO
Już nie tylko składka zdrowotna, a także składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane ze stypendiów doktorskich. Część potrącana będzie ze stypendiów. Zmiany nie obejmą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed obecnym rokiem akademickim.
Monika Sewastianowicz
12.11.2019
Kadry w oświacie
Student medycyny nie może mieć nawet rocznej, najbardziej zasadnej przerwy w nauce, bo straci prawo do stypendium. Na studiach licencjackich taka przerwa może trwać nawet trzy lata bez negatywnych konsekwencji. Rzecznik praw obywatelskich chce wyjaśnień od ministra nauki.
Monika Sewastianowicz
12.11.2019
Miasta działają na rzecz młodzieży, co pokazuje ranking Miasta dla młodych, w którym oceniono 66 jednostek. Na czele znalazła się stolica i samorządy miast wojewódzkich. Jednym z kryteriów było powołanie młodzieżowej rady miasta. Autorzy wzięli też pod uwagę przeciętne zarobki, dostęp do edukacji czy dostępność oddziałów położniczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.11.2019
Samorząd terytorialny
Aplikant zdający radcowski egzamin zawodowy, musi brać pod uwagę słuszny interes strony - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Samo zaproponowanie w zadaniu egzaminacyjnym złożenia poprawnego pisma procesowego nie wystarcza, należy też brać pod uwagę koszty sądowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.11.2019
Strefa aplikanta
Prezydent podpisał nowelę ustawy zakładającą określenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz. Początkowo projekt zakładał też wzmocnienie kompetencji nadzorczych prezesa PAN, ale rząd się z tego wycofał.
Monika Sewastianowicz
07.11.2019
Szkolnictwo wyższe
Osoby, które rozpoczęły w tym roku studia doktoranckie i otrzymują stypendium doktoranckie, nie będą miały luki w ubezpieczeniach. Dzięki zmianom w prawie, od 2019 roku objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi i wypadkowym, a nie tylko zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.
Agnieszka Matłacz
07.11.2019
Ubezpieczenia społeczne
Podobnie jak w okresie PRL wykładowcy wydziałów prawa stają obecnie wobec zagrożenia upolitycznieniem i instrumentalizacją prawa - mówi prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego. I dodaje, że ich obowiązkiem jest wyrabianie u studentów odporności na takie zabiegi, by po studiach byli wierni etosowi swojego zawodu.
Krzysztof Sobczak
06.11.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Aż 46 proc. studiujących jest niezadowolonych z funkcjonowania wirtualnego dziekanatu na swojej uczelni. Pod dziekanatami okresowo wciąż wiją się kolejki, a kartka na drzwiach pracowni bywa jedynym źródłem informacji, że zajęcia zostały odwołane i kiedy się odbędą.
Beata Igielska
05.11.2019
Szkolnictwo wyższe

Dr Kawecki: Łatwiej dostosować studia do rynku pracy

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą RODO
Ustawa 2.0 ma wiele zalet, należy do nich elastyczność kadrowa oraz to, że uczelnia ma swobodę w zmianie 30 proc. zakresu merytorycznego kierunku studiów. Nie musi uzyskiwać na to żadnych pozwoleń, co oznacza, że może sprawniej reagować na potrzeby rynku - ocenia dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.
Monika Sewastianowicz
04.11.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą RODO
Przedstawiony przez cudzoziemkę dyplom był równoważny z dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej. Dlatego też nie było podstaw do przyznania jej ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, które udzielane jest na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub kształcenia podyplomowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
03.11.2019
Prawo pracy Zawody medyczne
Trzem absolwentkom Akademii Marynarki Wojennej wstrzymano nominacje oficerskie. Wszystko dlatego,...
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Resort nauki ogłosił listę uczelni badawczych, które będą flagowymi ośrodkami akademickimi w Polsce, z czym wiąże się wyższe dofinansowanie. Wyłoniono je w konkursie "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Na liście znalazło się dziesięć szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
30.10.2019
Szkolnictwo wyższe

Niepubliczne uczelnie bez szans na kształcenie nauczycieli

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Studia pedagogiczne wkrótce tylko na publicznej uczelni? To efekt zmian wprowadzonych przez Ustawę 2.0, która wymusiła, by uczelnie niepubliczne i słabsze państwowe, chcące kształcić nauczycieli - szukały partnerów wśród publicznych uniwersytetów. Problem w tym, że te podmioty ze sobą konkurują i takie umowy są rzadkością.
Monika Sewastianowicz
30.10.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosi w środę listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie Inicjatywa Doskonałości. Zwiększenie dla nich subwencji o 10 proc. ma pomóc w poprawie jakości badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse w konkurencji międzynarodowej.
Agnieszka Matłacz
29.10.2019
Szkolnictwo wyższe
Przeszliśmy bardzo trudną drogę, z zakrętami, ale z każdego z tych zakrętów wyciągnęliśmy wnioski - podkreślali uczestnicy zorganizowanej w poniedziałek konferencji poświęconej Transformacji Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019. I chwalili obowiązującą od niedawna Ustawę 2.0.
Monika Sewastianowicz
28.10.2019
Trwa druga edycja konkursu Tax Everest. Są to Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Na nagrody mają szanse autorzy prac, które będą obronione w okresie od 1 października 2018 roku do 31 października 2019 roku. Termin zgłoszeń upływa 3 listopada.
Krzysztof Koślicki
28.10.2019
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Projekt Ustawy 2.0 powstał z poszanowaniem kultury i techniki legislacji, niestety na etapie prac w parlamencie wprowadzono niekorzystne poprawki, których nie przedyskutowano ze stroną społeczną - mówi prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Jego zdaniem przez to część przepisów wymaga szybkiej zmiany.
Monika Sewastianowicz
28.10.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Kolejki do dziekanatów, biur obsługi studenta i ogólny chaos w placówkach szkolnictwa wyższego - tak wyglądał początek roku akademickiego. I to mimo że - jak pokazują badania Niezależnego Zrzeszenia Studentów - duża część społeczności akademickiej korzysta z udogodnień oferowanych przez uczelnie. Najwyraźniej są one niezbyt skuteczne.
Prawo.pl
25.10.2019
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 282 osoby, co stanowi ok. połowy zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało ok. 34 proc. przystępujących do egzaminu - informuje resort sprawiedliwości. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza.
Monika Sewastianowicz
25.10.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski